Lønforhandling for piccoloer

Arbejder du på en overenskomst med minimalløn har du ret til lønforhandling med din arbejdsgiver og det forudsættes at du får en højere løn end minimallønnen, som står i lønbilaget.

Ved lønforhandlingen skal blandt andet lægges vægt på ansvar, erfaring, anciennitet, uddannelse, arbejdsindsats samt arbejdets karakter.

Kompetencer og ansvarsområde vil typisk blive større jo længere du er ansat, hvorfor lønnen skal forhandles regelmæssigt. Din arbejdsgiver har et ansvar for at indkalde til lønforhandling, men du kan selvfølgelig også selv bede om det.

Virker det for uoverskueligt at skulle forhandle løn selv, kan du bede din tillidsrepræsentant om at hjælpe, eventuelt kan tillidsrepræsentanten være med til forhandlingen. 

Er der ikke valgt en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads og du er i tvivl om hvordan du kommer i gang med en lønforhandling, kan du altid henvende dig i din lokale 3F fagforening for råd og vejledning.

Men det er vigtigt du kommer i gang, selv små lønstigninger bliver til mange penge med tiden.

Du kan se i lønbilaget om du er på minimalløn eller normalløn. Lønbilaget finder du under overenskomsten for dit fag.