Serviceassistentelev (Privat)

Som serviceassistentelev er du dækket af 3F’s overenskomst, uanset hvor du arbejder. Se overenskomsten for privatansatte serviceassistentelever nederst på siden.

Det betyder, at fagforeningen 3F aftaler din løn og dine arbejdsforhold, og 3F er eksperter på dit fag og kan hjælpe dig, hvis du får problemer.

Løn

Din løn skal stige undervejs i din uddannelse - 15. marts, hvor overenskomstens lønsatser opdateres, og når du er nået et år længere frem i din uddannelse.

Hvis din løn ikke stiger, bør du kontakte din tillidsrepræsentant, hvis du har sådan én, eller kontakte din lokale 3F fagforening.

Se din overenskomst

Gruppen Privat Service, Hotel og Restauration i fagforeningen 3F aftaler din overenskomst. Det betyder, at du altid er sikret ordentlige løn- og arbejdsforhold, både når du er under uddannelse, og når du er færdiguddannet.

Overenskomsterne er aftaler mellem arbejdsgiverne og 3F om løn og vilkår. De indeholder blandt andet regler for overtidsbetaling, betaling for arbejde i weekenden og på helligdage og meget andet, som du bør vide.

Som elev er du altid omfattet af 3F’s overenskomst, der sikrer dig en ordentlig løn. Det står i loven og gælder også, selvom din arbejdsplads ikke har indgået en overenskomst selv, og dine udlærte kolleger ikke er dækket af overenskomsten.

Som medlem af 3F har du en stærk organisation i ryggen. Hvis du får problemer under din uddannelse, skal du kontakte din lokale 3F fagforening.

Du kan også være serviceassistentelev og ansat på en offentlig arbejdsplads

Nedenfor kan du se den overenskomst, du som privatansat serviceassistentelev hører ind under.

Serviceoverenskomsten

Serviceoverenskomsten mellem DI – overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for rengøring og service under Serviceforbundet – kaldet ”Serviceoverenskomsten (SBA)”

Serviceoverenskomsten (elever)

Løn- og arbejdsvilkår for serviceassistent- og rengøringsteknikerelever fremgår af serviceoverenskomsten. Se lønsatserne for elever her.