Skovarbejder

3F er specialister i løn og arbejdsforhold for skovarbejdere. Det er din sikkerhed for at få den bedste faglige hjælp. Se din overenskomst nederst på siden.

Skovarbejderens løn og overenskomst

Den Grønne Gruppe i fagforeningen 3F forhandler hovedoverenskomsten på dit område.

Løn- og arbejdsvilkår afhænger af, om din arbejdsgiver er omfattet af en overenskomst.

Hvis du er offentligt ansat, se her:

Jobbet som skovarbejder

Betegnelsen skovarbejder dækker over en række jobfunktioner. Udover skovning indeholder jobbet også typisk pleje og opdyrkning af skovarealer, samt rensning og pleje af vandløb.

I erhvervsuddannelsen som skovarbejder er det muligt at specialisere sig inden for tre områder: Natur- og friluftsformidler, Biotop- og vildtplejer samt Skov- og naturplejer.

Som efteruddannelse er det endvidere muligt eksempelvis at specialisere sig inden for pleje af vandløb ved at tage uddannelsen som åmand, eller specialisere sig inden for træklatring og pleje som arborist.

Se overenskomsten for skovarbejdere

Privatansatte skovarbejdere er omfattet af skovbrugsoverenskomsten mellem 3F og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere.

Efteruddannelse

Hvis du er dækket af overenskomst mellem 3F og GLS-A inden for agroindustri, gartneri, land- og skovbrug, kan din arbejdsgiver søge tilskud til din løn, så du kan efteruddanne dig. 

Læs mere om Jordbrugets Kompetencefond.

Skovbrugsoverenskomsten

Skovbrugsoverenskomsten 3F og Gartneri-, Land- og Skovbrugets arbejdsgiver (GLS-A)

 

Bliv medlem som skovarbejder

3F er specialister i at sikre dig som skovarbejder. Så får du den løn og de arbejdsforhold, du skal have.

Bliv medlem

Særligt for skovarbejdere

Uddannelse og kurser