Smørrebrødschef

Fagforeningen 3F er specialister i løn og arbejdsforhold for gastronomer, der er ansat som smørrebrødschefer. 3F ved alt om faget. Det er din sikkerhed for at få den bedste faglige hjælp.
 

I virksomheder, hvor der er ansat fire kokke, kan én af disse være smørrebrødschef.

Lønnen forhandles typisk med den enkelte og skal i sagens natur ligge over den overenskomstmæssige løn.

Opsigelser

Funktionærlovens bestemmelser gælder for smørrebrødschefer i forhold til opsigelser, når der er mindst fire kokke ansat.  

Afløser smørrebrødsjomfruer regelmæssigt i det varme køkken, tæller de med som kokke.  

Hvis der er færre end fire kokke ansat, skal det stå i smørrebrødschefens kontrakt, at det er funktionærloven, der gælder i forhold til opsigelse. Står det ikke, gælder overenskomstens regler om opsigelse.

Overflytning til Lederne

Hvis du som smørrebrødschef kan optages i Lederne, har du uhindret ret til at træde ud af 3F og blive overført til Lederne. Det kræver, at følgende er opfyldt:

  • at chefen, enten alene eller i samråd med direktør/ejer, er bemyndiget til at ansætte og afskedige den arbejdskraft, han finder nødvendig
  • at chefen har økonomiske beføjelser vedrørende køkkenets indkøb
  • at chefen i sit daglige arbejde hovedsageligt er beskæftiget med administrative og ledende funktioner og
  • at chefer, der optages i Lederne, mindst skal aflønnes efter bestemmelserne i overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration. 

Disse betingelser skal du kunne dokumentere, enten ved ansættelsesbevis eller attest fra virksomheden.

Læs mere om overenskomsten

Du kan læse mere om gastronomernes løn og arbejdsvilkår her.