Hovedoverenskomsten mellem 3F og HORESTA

Hovedoverenskomsten for Hotel-, restaurant og turisterhvervet mellem 3F og HORESTA er den mest dækkende for branchen.

Det er en minimallønsoverenskomst, hvilket betyder, at du som udgangspunkt skal forhandle en højere løn end overenskomstens minimallønssatser.

Hele overenskomsten og lønbilag for perioden 2017 - 2020 findes nedenfor under dokumenter.

Du skal være opmærksom på, at der kan være forhandlet særlige vilkår på din arbejdsplads via lokalaftaler. Du bør derfor altid kontakte din lokale 3F fagforening.

Hvis du skanner QR-koden på bagsiden af overenskomsten, kan du få overenskomsten overført til din smartphone.

Hele overenskomsten og lønbilag findes nedenfor under dokumenter.


Dokumenter
Restaurant, herunder provisionslønnede tjenere - 2017 - 2020 1 MB PDF
Restaurant, herunder tjenere med fast løn - 2017 - 2020 1 MB PDF
Hovedoverenskomstens del 2 - 2017 - 2020 1 MB PDF
Lønbilag - Tjener (provisionsløn) 388 KB PDF
Lønbilag - Tjener (fastløn) 384 KB PDF