Provisionsløn og garantiløn for tjenere

Serveringspersonalet aflønnes med 13,1 procent af den præsterede omsætning inklusive moms.

Der garanteres serveringspersonalet en minimumsfortjeneste (garantiløn), idet en opgørelse foretages hver måned, uanset ansættelsesens varighed, samt ved ophør.