Tjenerelev

Som tjenerelev er du dækket af 3F’s overenskomst, uanset hvor du arbejder. Se din overenskomst nederst på siden.

Det betyder, at fagforeningen 3F aftaler din løn og dine arbejdsforhold, og 3F er eksperter inden for dit fag og kan hjælpe dig, hvis du får problemer.

Løn

Din løn skal stige undervejs i din uddannelse - 1. marts, hvor de fleste lønsatser opdateres, og når du er nået et år længere frem i din uddannelse.

Hvis din løn ikke stiger, bør du kontakte din tillidsrepræsentant, hvis du har sådan én, eller kontakte din lokale 3F fagforening.

Der står i overenskomsten, at der skal ske en vurdering og eventuel regulering af din løn mindst en gang om året. Det betyder, at du mindst en gang om året har krav på en lønforhandling, hvor du og din chef skal vurdere din løn.

Bliv medlem som tjenerelev 

3F kender din uddannelse og ved alt om reglerne for din løn, arbejdstid, fridage, arbejdstøj og feriepenge. Og vi kan hjælpe, hvis du får problemer på din læreplads.

Se flere fordele og bliv medlem.

Se din overenskomst

Gruppen Privat Service, Hotel og Restauration i fagforeningen 3F aftaler din overenskomst. Det betyder, at du altid er sikret ordentlige løn- og arbejdsforhold, både når du er under uddannelse, og når du er færdiguddannet.

Overenskomsterne er aftaler mellem arbejdsgiverne og 3F om løn og vilkår. De indeholder blandt andet regler for overtidsbetaling, betaling for arbejde i weekenden og på helligdage og meget andet, som du bør vide.

Som elev er du altid omfattet af 3F’s overenskomst, der sikrer dig en ordentlig løn. Det står i loven og gælder også, selvom din arbejdsplads ikke har indgået en overenskomst selv, og dine udlærte kolleger ikke er dækket af overenskomsten.

Som medlem af 3F har du en stærk organisation i ryggen. Hvis du får problemer under din uddannelse, skal du kontakte din lokale 3F fagforening.

Nedenfor kan du se den overenskomst, du som tjenerelev hører ind under. 

Elevoverenskomst for tjenere