Væksthusgartner

Fagforeningen 3F er specialister i løn og arbejdsforhold for væksthusgartnere. Det er din sikkerhed for at få den bedste faglige hjælp. Se din overenskomst nederst på siden.

Væksthusgartnerens løn og overenskomst

Den Grønne Gruppe i fagforeningen 3F forhandler hovedoverenskomsten på dit område med Gartner-,  Land- og Skovbrugets arbejdsgivere.

Løn- og arbejdsvilkår afhænger af, om din arbejdsgiver er omfattet af en overenskomst. 

Væksthusgartnerens arbejde

Som væksthusgartner dyrker du planter i drivhuse, ofte i masseproduktion.

Det kan være forskellige typer potteplanter, grøntsager eller frugt. Du styrer og kontrollerer de tekniske anlæg, der sørger for, at klimaet i væksthuset er mest gunstigt for planterne.

Derudover arbejder du praktisk med planteavl - du sætter stiklinger, gøder, sprøjter og gør til sidst planterne klar til salg. Har du lyst til at arbejde mere videnskabeligt med planteavl, findes der jobmuligheder, fx i botaniske havers væksthuse.

På nogle væksthusgartnerier arbejdes der med forædling og fremelskning af nye produkter. Her vil du som gartner ofte deltage direkte i udviklingsprocessen, fx ved podningen eller bestøvningen. 

Se din løn og overenskomst

De fleste gartnere er ansat i private virksomheder. Men nogle er ansat i offentlige virksomheder. Se din løn og overenskomst, hvis du er offentligt ansat gartner.

Nedenfor kan du se din overenskomst, hvis du er væksthusgartner i en privat virksomhed.

Efteruddannelse

Hvis du er dækket af overenskomst mellem 3F og GLS-A inden for agroindustri, gartneri, land- og skovbrug, kan din arbejdsgiver søge tilskud til din løn, så du kan efteruddanne dig. 

Læs mere om Jordbrugets Kompetencefond.

Gartneri og planteskoleoverenskomst

Overenskomst for gartnerier og planteskoler mellem 3F og Gartneri-, Land- og Skovbrugets arbejdsgiver (GLS-A)

 

Bliv medlem som væksthusgartner

3F er specialister i at sikre dig som væksthusgartner. Så får du den løn og de arbejdsforhold, du skal have.

Bliv medlem

Særligt for væksthusgartnere

Uddannelse og kurser