Fleksjob på egen arbejdsplads

Skal du ansættes i fleksjob på din nuværende arbejdsplads, er der en række retningslinjer, du skal overholde.

Det er ikke muligt at gå direkte fra almindeligt job til fleksjob på din egen arbejdsplads.  

Du kan først blive ansat i fleksjob på din nuværende arbejdsplads, når du har været ansat på stedet i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel.  

Det gælder også, hvis du er ansat på et ikke-overenskomstdækket område eller på et overenskomstdækket område uden sociale kapitler.  

Kravet om de 12 måneders ansættelse gælder dog ikke, hvis det er åbenbart formålsløst for eksempel på grund af en alvorlig arbejdsskade eller sygdom.

Skriftlig aftale

Du og din arbejdsgiver skal lave en skriftlig aftale, som beskriver konkrete skånehensyn og funktioner, der er svære for dig at udføre. Drøft mulighederne med din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant.

Få hjælp i 3F

Husk altid at kontakte din lokale 3F fagforening, når du skal i fleksjob eller skifter fleksjob. Vi kender reglerne og kan give dig personlig rådgivning.