Ledighedsydelse og rådighed

Får du ledighedsydelse, skal du stå til rådighed for et fleksjob.

Når du får ledighedsydelse, skal du være aktivt jobsøgende efter et fleksjob. Det betyder blandt andet, at du skal deltage i opfølgningssamtaler på Jobcenteret og lægge dit cv i Jobnet senest tre uger efter, du har opnået ret til ledighedsydelse.  

Hvis Jobcentret vurderer, at du ikke har vilje til at overtage et fleksjob og dermed ikke står til rådighed, mister du retten til ledighedsydelse.