Løn og tilskud til fleksjob

Når du får et fleksjob, skal vilkårene i aftalen være på din effektive arbejdsindsats og skånebehov.

Det er vigtigt, at du kontakter din lokale 3F fagforening, inden du indgår en aftale om lønnen for dit fleksjob. De kender reglerne og ved, hvad du bør have i løn.  

Vilkårene i din aftale med din arbejdsgiver skal være på din effektive arbejdsindsats og dit skånebehov.

Fleksjob på virksomhed med overenskomst

Hvis du bliver ansat på en overenskomstdækket arbejdsplads, bliver din løn og dine arbejdsvilkår fastsat efter de kollektive overenskomster, herunder sociale kapitler, lokalaftaler med videre samt bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for ansættelse og fastholdelse af personer i fleksjob. 

Spørg tillidsrepræsentanten eller din lokale 3F fagforening om indholdet i overenskomsten på arbejdspladsen.

Fleksjob på virksomhed uden overenskomst

På arbejdspladser, der ikke er dækket af overenskomst, bliver løn og øvrige arbejdsvilkår aftalt mellem dig og din arbejdsgiver.

Hvis der er en relevant sammenlignelig overenskomst, skal I tage udgangspunkt i den.

Tilskud til lønnen fra kommunen

Du får løn for de timer, du arbejder, og du får tilskud til lønnen fra kommunen på op til 18.489 kroner om måneden.

Tilskud og løn kan maksimalt udgøre niveauet for overenskomstmæssig fuldtidsløn for tilsvarende arbejde. Niveauet skal fremgå af din fleksjobaftale. Reglen skal forhindre indkomstfremgang, når man går fra almindeligt arbejde til fleksjob.  

Størrelsen på dit tilskud afhænger af din løn. Det bliver nedsat med 30 procent af lønnen op til 14.686 kroner om måneden før skat. Når månedslønnen før skat overstiger 14.686 kroner, bliver tilskuddet reduceret med 55 procent af lønnen.  

Tilskuddet til lønnen er fuldt aftrappet ved en lønindkomst inklusive pension på cirka 37.500 kroner om måneden.  

Kommunen indsætter dit fleksjobtilskud på din NemKonto.

Pension og fleksjob

Din arbejdsgiver indbetaler til pension for de effektive arbejdstimer, du arbejder. Kommunen indbetaler fem procent af fleksløntilskuddet - dog maksimalt 500 kroner om måneden til ATP.

Du skal være opmærksom på, at du som fleksjobber har mulighed for at fortsætte med din nuværende pensionsordning. Desuden tilbyder flere pensionsselskaber ordninger, som sikrer mere til indbetaling på pension. For nærmere information skal du kontakte dit pensionsselskab.

Flekslønsberegner

  • 3f har udviklet en beregner, der gør det muligt for dig, der starter i fleksjob eller skal overgå til nyt fleksjob, at beregne din månedsløn efter regler der gælder fra 1. januar 2013.

    For at beregne din fleksjobløn skal du kende den såkaldte grundløn, der betyder den overenskomstmæssige fuldtidsløn for det tilsvarende arbejde. Hvis du er i fleksjob nu, er det den løn du får månedsvis fra din arbejdsgiver.


  • Beregneren benytter 2019-satser.

    Resultatet er naturligvis vejledende. Den konkrete udregning af dit fleksløntilskud foretages af din kommune.