Arbejdstid og fritidsjob

Når du er ung og har et fritidsjob, er der en række regler, som din arbejdsgiver skal overholde. Reglerne er lavet, så du ikke bliver overbelastet, når du arbejder efter skole.

Indhold:

Er du 13-14 år, må du: 

 • Arbejde maks. to timer om dagen på skoledage.
 • Arbejde maks. syv timer på andre dage (ferie, weekend med videre).
 • Arbejde maks. 12 timer ugentligt i skoleugerne.
 • Arbejde maks. 35 timer ugentligt uden for skoleugerne. 

Du skal huske: 

 • Du skal have en daglig hviletid på min. 14 timer.
 • Du skal helst have to sammenhængende fridøgn i ugen.
 • Du må ikke arbejde mellem 20.00 om aftenen til 06.00 om morgenen.
 • Du skal have min. 30 minutters pause uden løn, hvis arbejdsdagen er over 4,5 timer.
 • Din daglige arbejdstid skal ligge samlet, hvis den er otte timer eller derover. Til top

Meld dig ind - fritidsjob

Er du over 15 år og omfattet af undervisningspligten*, må du: 

 • Arbejde maks. to timer om dagen på skoledage.
 • Arbejde maks. otte timer på andre dage (ferie, weekend med videre).
 •  Arbejde maks. 12 timer ugentligt i skoleugerne.
 • Arbejde maks. 40 timer ugentligt uden for skoleugerne. 

Du skal huske: 

 • Du skal have en daglig hviletid på min. 14 timer.
 • Du skal helst have to sammenhængende fridøgn i ugen.
 • Du må ikke arbejde mellem klokken 22.00 og 06.00 (i bagerier klokken 04.00).
 • Du skal have min. 30 minutters pause uden løn, hvis arbejdsdagen er over 4,5 timer.
 • Din daglige arbejdstid skal ligge samlet, hvis den er otte timer eller derover. Til top

Meld dig ind - fritidsjob

 

Er du mellem 15 og 17 år, ikke undervisningspligtig, og arbejder du i butik eller på lager, skal du huske: 

 • Du må arbejde maksimalt otte timer om dagen.
 • Du må arbejde maks. 40 timer om ugen.

Du skal huske: 

 • Du skal have en daglig hviletid på mindst 12 timer.
 • Du skal helst have to sammenhængende fridøgn i ugen.
 • Du må ikke arbejde i tidsrummet mellem klokken 24.00 og 06.00.
 • Du skal have min. 30 minutters pause uden løn, hvis arbejdsdagen er over 4,5 timer.
 • Din daglige arbejdstid skal ligge samlet, hvis den er otte timer eller derover. Til top

Meld dig ind - fritidsjob

 

Er du mellem 16 og 17 år, ikke undervisningspligtig, og arbejder du i hotel og restaurationsbranchen eller lignende, må du:

 • Du må arbejde maksimalt otte timer om dagen.
 • Du må arbejde maks. 40 timer om ugen.

Du skal huske: 

 • Du skal have en daglig hviletid på mindst 12 timer.
 • Du skal helst have to sammenhængende fridøgn i ugen.
 • Du må ikke arbejde i tidsrummet mellem klokken 24.00 og 06.00.
 • Du skal have min. 30 minutters pause uden løn, hvis arbejdsdagen er over 4,5 timer.
 • Din daglige arbejdstid skal ligge samlet, hvis den er otte timer eller derover. Til top

Meld dig ind - fritidsjob

 

Er du mellem 15 og 17 år, ikke undervisningspligtig, og arbejder du i landbrug og lignende, må du:

 • Arbejde maksimalt otte timer om dagen.
 • Arbejde maks. 40 timer om ugen. Ved force majeure* aldrig mere end 48 timer i gennemsnit over fire måneder. 

Du skal huske: 

 • Du skal have en daglig hviletid på mindst 12 timer.
 • Du skal helst have to sammenhængende fridøgn i ugen.
 • Du må ikke arbejde i tidsrummet mellem klokken 20.00 og 06.00.
 • Du skal have min. 30 minutters pause uden løn, hvis arbejdsdagen er over 4,5 timer.
 • Din daglige arbejdstid skal ligge samlet, hvis den er otte timer eller derover. Til top

Meld dig ind - fritidsjob

 

Er du mellem 15 og 17 år, ikke undervisningspligtig, og arbejder med staldarbejde og lignende, må du: 

 • Arbejde maksimalt otte timer om dagen.
 • Arbejde maks. 40 timer om ugen. Ved force majeure* aldrig mere end 48 timer i gennemsnit over fire måneder. 

Du skal huske: 

 • Du skal have en daglig hviletid på mindst 12 timer.
 • Du skal helst have to sammenhængende fridøgn i ugen.
 • Du må ikke arbejde i tidsrummet mellem klokken 19.00 og 04.00.
 • Du skal have min. 30 minutters pause uden løn, hvis arbejdsdagen er over 4,5 timer.
 • Din daglige arbejdstid skal ligge samlet, hvis den er otte timer eller derover. 

*Du er omfattet af undervisningspligten, indtil du har gennemført og afsluttet folkeskolens 9. klasse. 

*Force majeure er en udefrakommende omstændighed, som mennesker ikke kan afværge. For eksempel en naturkatastrofe. Til top

Meld dig ind - fritidsjob