Integrationsydelse

De nye regler for integrationsydelse gælder fra den 1. juli 2016.  

Integrationsydelse

Læs mere her Læs her om reglerne for hvornår du kan modtage integrationsydelse.

Ferie på integrationsydelse

Læs mere her Som modtager af integrationsydelse har du ikke ret til ferie.

Opholdskravet

Undtagelser fra reglen om integrationsydelse

Læs mere her Læs om undtagelser fra reglerne om integrationsydelse.

Dansktillæg

Læs mere her Dansktillæg er et tillæg til integrationsydelsen, som du har ret til, hvis du har bestået prøve i Dansk 2, FVU trin 2, tilsvarende eller en højere prøve i dansk.

Integrationsydelsessatser