Opholdskravet

Læs her om reglerne om Opholdskravet.

Du skal have opholdt dig i Danmark, Færøerne eller Grønland i 7 ud af de seneste 8 år 

Hvornår har man igen ret til uddannelses- og kontanthjælp?

Når du har opholdt dig Danmark, Færøerne eller Grønland i 7 ud af de sidste 8 år.

Du skal endvidere opfylde nedenstående betingelser:

  1. Du kan få uddannelses- og kontanthjælp, hvis ikke du kan forsørge dig selv og din familie, hvis du bor fast i Danmark og har udnyttet dine arbejdsmuligheder (hvis du er fuldt arbejdsdygtig). 
  2. Du skal desuden have været udsat for en social begivenhed, som eksempelvis kan være arbejdsløshed, sygdom eller skilsmisse.