Opholds- og beskæftigelseskravet

Læs her om reglerne om Opholds- og beskæftigelseskravet.

For at opfylde opholdskravet og derved modtage uddannelses- eller kontanthjælp skal du pr. 1. januar 2019 have opholdt dig i Danmark, Færøerne eller Grønland i sammenlagt 9 ud af de seneste 10 år.

Derudover skal alle modtagere af uddannelses- og kontanthjælp opfylde et nyt beskæftigelseskrav ved at have haft ordinær beskæftigelse i Danmark i en periode, som sammenlagt svarer til fuldtidsbeskæftigelse i 2,5 år inden for de seneste 10 år. Beskæftigelseskravet skal kun opfyldes én gang. Beskæftigelseskravet gælder for alle, der er indrejst til Danmark efter 1. januar 2008.

Opfylder du ikke disse krav, vil du i stedet være berettiget til integrationsydelse, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Der er dog særlige regler ift. opholdskravet for danske statsborgere, som har haft ophold i et EU/ EØS-land. Her beror beslutningen om hvorvidt personen skal modtage integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, på en konkret vurdering af borgerens samlede tilknytning til Danmark.

Hvornår har man igen ret til uddannelses- og kontanthjælp?

Når du har opholdt dig i Danmark, Færøerne eller Grønland i 9 ud af de sidste 10 år, og opfylder beskæftigelseskravet.

Du skal endvidere opfylde nedenstående betingelser:

  1. Du kan få uddannelses- og kontanthjælp, hvis ikke du kan forsørge dig selv og din familie, hvis du bor fast i Danmark og har udnyttet dine arbejdsmuligheder (hvis du er fuldt arbejdsdygtig). 
  2. Du skal desuden have været udsat for en social begivenhed, som eksempelvis kan være arbejdsløshed, sygdom eller skilsmisse.