Opholdskravet

Læs her om reglerne om Opholdskravet.

Du skal have opholdt dig i Danmark, Færøerne eller Grønland i 7 ud af de seneste 8 år 

Hvornår har man igen ret til uddannelses- og kontanthjælp?

Når du har opholdt dig Danmark, Færøerne eller Grønland i 7 ud af de sidste 8 år.

Du skal endvidere opfylde nedenstående betingelser:

  1. Du kan få uddannelses- og kontanthjælp, hvis ikke du kan forsørge dig selv og din familie, hvis du bor fast i Danmark og har udnyttet dine arbejdsmuligheder (hvis du er fuldt arbejdsdygtig). 
  2. Du skal desuden have været udsat for en social begivenhed, som eksempelvis kan være arbejdsløshed, sygdom eller skilsmisse.

Tirsdag den 24. april klokken 10 forhandles der igen i Forligsinstitutionen. Læs mere