Under 30 år med uddannelse

Kommunen vurderer, om du er jobparat eller aktivitetsparat altså om du kan arbejde, eller om du har problemer, der gør, at du ikke kan tage et arbejde inden for tre måneder.

Jobparat

Som jobparat skal du aktivt søge job. Lykkes det dig ikke at få et job, kræver kommunen senest efter tre måneder, at du skal arbejde for din kontanthjælp, for eksempel i en nytteindsats.

Jobparat - satser

 Er du mellem 25 og 29 år, udeboende med uddannelse (ungesatsen):   7.272 kroner
 Er du enlig forsørger, får du en forhøjet sats på: 14.331 kroner

Aktivitetsparat

Som aktivitetsparat er du ikke er i stand til at påtage dig et ordinært arbejde inden for tre måneder, fordi du for eksempel har helbredsmæssige og/eller sociale problemer. Som aktivitetsparat får du en koordinerende sagsbehandler og en helhedsorienteret indsats, der kan bringe dig tættere på et job.

Aktivitetsparat - satser

Er du mellem 25 og 29 år, udeboende og har en uddannelse (ungesatsen),
får du:
 7.363 kroner
Er du mellem 25 og 29 år, udeboende og har en uddannelse, får du et
aktivitetstillæg i de uger, hvor du deltager i et aktivt tilbud eller får mentorstøtte:

 4.061 kroner
(pr. måned)

Er du enlig forsørger, får du:
14.510 kroner
Er du forsørger og gift afhænger din kontanthjælp af din ægtefælles indtægt. I kan i fællesskab ikke kunne få mere, end I ville kunne få, hvis I begge var på kontanthjælp:
        
 7.363 kroner
Forsørgere under 30 år som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud:  10.151kroner

Satserne er vejledende. Læs også om formue og gensidig forsørgerpligt.

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at søge tilskud til høje boligudgifter.

Har du brug for hjælp, eller er du i tvivl om dine rettigheder, kan du altid kontakte din lokale 3F fagforening.