3F Ungdom

Er du under 31 år, kan du deltage i en masse ungdomsaktiviteter med 3F Ungdom.

3F Ungdom er et tilbud til 3F’s medlemmer under 31 år. I 3F ungdom sætter vi sammen fokus på de udfordringer, du som ung løber ind i på arbejdsmarkedet, uanset om du er fritidsjobber, lærling, faglært eller ufaglært.

Som medlem af 3F under 31 år kan du også deltage i en lang række aktiviteter, som både har faglig og social karakter.

Mange afdelinger har også særlige ungdomsaktiviteter. Ring til din lokale 3F fagforening , og spørg efter din ungdomsansvarlige.

Læs mere på  www.3fu.dk.

Bliv en del af 3F Ungdom

3F Ungdom består af frivillige unge 3F’ere, som har det tilfælles, at de gerne vil forbedre forholdene på deres arbejdsplads og i samfundet - specielt med henblik på uddannelse og job.

Som medlem af 3F kan du være med til at sætte dagsordenen i diskussionerne om for eksempel arbejds- og lærepladser eller andre faglige udfordringer, som du er løbet ind i.

Vær med til at gøre verden omkring dig opmærksom på, hvad der er vigtigt for dig, dine venner og kollegaer og for andre unge.

Læs mere på www.3fu.dk, eller kontakt 3F Ungdom på ungdom@3f.dk

Meld dig ind - lærling