Meld dig ind

Det koster kun 65 kroner om måneden at blive medlem af 3F, hvis du er elev/lærling på almindelig elevløn.

Det koster kun 65 kroner om måneden at blive medlem af 3F, hvis du er elev/lærling på almindelig elevløn.

Hvis du er over 25 år, og får voksenlærlingeløn, er dit kontingent som udgangspunkt højere (ca. 431 kroner om måneden), fordi du får en højere løn. Der er dog nogle lokale 3F afdelinger, der tilbyder et lavere kontingent, når du er i voksenlære. Kontakt derfor den lokale 3F afdeling for at høre om dit kontingent.

3F holder styr på dine rettigheder

Selv om du er lærling, har du krav på en ordentlig behandling på din arbejdsplads.

  • 3F tjekker, om du bliver snydt
  • 3F tjekker din lærlingekontrakt
  • 3F tjekker dit arbejdsmiljø

3F er Danmarks stærkeste fagforening med overenskomster på flere arbejdspladser end nogen anden fagforening.

3F henter hvert år over 1,3 milliard kroner hjem til medlemmerne i erstatninger.

Gratis a-kasse

Du kan blive gratis medlem af 3F's a-kasse, 3FA, hvis du er lærling eller elev. Du skal bare opfylde de få nedenstående krav for at opnå gratis medlemskab af 3FA.

Under 30 år med lærlinge- eller elevløn

  • Din erhvervsuddannelse skal være på mindst 18 måneder, og
  • Du må ikke have andre indtægter end din lærlinge- eller elevløn.

Under 30 år elev på grundforløb uden løn, skolepraktik, EGU uden lærlinge-/elevløn og anden erhvervsuddannelse med SU

  • Din erhvervsuddannelse skal være på mindst 18 måneder, og
  • Dine samlede indtægter fra beskæftigelse, skolepraktik, SU, SVU eller lignende må ikke overstige det maksimale dagpengeniveau.

Læs mere om gratis a-kasse her.

Medlemstilbud

3F er ikke kun faglige fordele og a-kasse. Du får også tilbud og rabatter på:

Meld dig ind - lærling