Ydelse til nyudlærte

Det betaler sig for lærlinge at være medlem af 3F.
Ikke kun fordi du får faglig hjælp i din lærlingetid, men også fordi du kan få penge, hvis du bliver ledig, når du er udlært.

Melder du dig ind i a-kassen, når din uddannelse er afsluttet, kan du først få dagpenge efter én måned.

I a-kasseloven er der nemlig en regel om, at du ikke kan få dagpenge den første måned, hvis du bliver optaget som nyudlært. Det kaldes en karensperiode.

Opfylder du ikke betingelserne for at få gratis a-kasse under uddannelse, betaler 3F dig en forbundsydelse (du skal have været fagligt medlem i et år for at opfylde kravet til forbundsydelsen), som svarer til dagpengene i karensperioden. Det er en af fordelene ved at være medlem af 3F.

For at få forbundsydelse skal du:

  • Ikke kunne optages som gratis medlem af a-kassen.
  • Melde dig i a-kassen senest to uger efter uddannelsens afslutning. Du kan tidligst få forbundsydelse fra den dag, du melder dig ind i a-kassen.
  • Være tilmeldt jobcenteret.

Forbundsydelsen svarer til dimittendsatsen. Dimittendsatsen er en særlig dagpengesats for nyuddannede.

Se dimittendsatsen her

Gratis a-kasse

Du kan blive gratis medlem af 3F's A-kasse, hvis du er lærling eller elev.

  • Du skal være under 30 år.
  • Din erhvervsuddannelse skal tage mindst 18 måneder.
  • Du kan blive optaget i a-kassen, hvis du er i gang med en uddannelse inden for 3F's faglige område.
  • Er du ansat ved en arbejdsgiver, må du ikke have et ekstra job ved siden af elevlønnen.

Tilmelder du dig den gratis a-kasse, får du dagpenge fra første ledige dag, hvis du har været medlem i mindst et år.

Dette gælder også, hvis du afbryder din uddannelse. Afbryder du din uddannelse, skal a-kassen vurdere, om det er din skyld, at du er blevet arbejdsløs. Er det tilfældet, kan du først få dagpenge efter 3 uger.

Meld dig ind og få gratis A-kasse