Ydelse til nyudlærte

Det betaler sig for lærlinge at være medlem af 3F.
Ikke kun fordi du får faglig hjælp i din lærlingetid, men også fordi du kan få penge, hvis du bliver ledig, når du er udlært.

Melder du dig ind i a-kassen, når din uddannelse er afsluttet, kan du først få dagpenge efter én måned.

I a-kasseloven er der nemlig en regel om, at du ikke kan få dagpenge den første måned, hvis du bliver optaget som nyudlært. Det kaldes en karensperiode.

Opfylder du ikke betingelserne for at få gratis a-kasse under uddannelse, betaler 3F dig en forbundsydelse (du skal have været fagligt medlem i et år for at opfylde kravet til forbundsydelsen), som svarer til dagpengene i karensperioden. Det er en af fordelene ved at være medlem af 3F.

For at få forbundsydelse skal du:

  • Ikke kunne optages som gratis medlem af a-kassen.
  • Melde dig i a-kassen senest to uger efter uddannelsens afslutning. Du kan tidligst få forbundsydelse fra den dag, du melder dig ind i a-kassen.
  • Være tilmeldt jobcenteret.

Forbundsydelsen svarer til dimittendsatsen. Dimittendsatsen er en særlig dagpengesats for nyuddannede.

Se dimittendsatsen her