Fratrædelsesgodtgørelse - Funktionærloven

Fra første februar 2015 er reglerne i Funktionærloven for godtgørelse ved fratrædelse ændret. Det har efter de nye regler ingen betydning, om du går på efterløn eller pension.

Sådan er reglerne

Du er berettiget til én måneds løn, hvis du er blevet opsagt og har været beskæftiget uafbrudt i samme virksomhed i 12 år eller mere.

Du er berettiget til tre måneders løn, hvis du er blevet opsagt og har været beskæftiget uafbrudt i samme virksomhed i 17 år eller mere.

Hvis du er opsagt inden første februar

De nye regler gælder for alle funktionærer, der er sagt op efter 1. februar 2015.

Du kan læse Funktionærloven her.