Fritvalgskonto

Som ansat i industrien har du gennem overenskomsten en fritvalgskonto. Hvis du ikke er ansat i industrien, men arbejder inden for én af de fem øvrige grupper under 3F, har du ikke en fritvalgskonto, men i overenskomsterne findes ordninger, som minder om fritvalgskontoen.

Er du ansat i industrien?

Som ansat i industrien har du gennem overenskomsten en fritvalgskonto. 

Hvis du arbejder inden for industrien, betaler din arbejdsgiver i løbet af arbejdsåret hver måned et beløb til en fritvalgskonto. Beløbets størrelse afhænger af overenskomsten, men er altid angivet som en procentdel.

Beløbet beregnes som en procentdel af din løn, en procentdel som erstatning for søgne- og helligdagsbetaling og en procentdel per feriefridag, der fravælges.

Pengene kan du bruge til ekstra løn ved feriefridage eller til ekstra pension, seniorordning og børneomsorgsdage. Det bestemmer du selv.

Hvis du ikke er ansat i industrien

Hvis du ikke er ansat i industrien, men arbejder inden for én af de fem øvrige grupper under 3F, har du ikke en fritvalgskonto. Men i overenskomsterne findes ordninger, som minder om fritvalgskontoen.

Afhængigt af dit fag og overenskomst gælder forskellige regler.

I nogle overenskomster under Transportgruppen og Den Grønne Gruppe findes en særlig opsparing. Mange ansatte i Privat Service, Hotel & Restauration har et særligt løntillæg, mens det i nogle overenskomster i Den Offentlige Gruppe er et fritvalgstillæg. Byggegruppen har også en slags fritvalgskonto i nogle overenskomster. Her kan du vælge at få pengene udbetalt eller indbetale til ekstra pension. 

Få mere at vide

Du kan få mere at vide hos din tillidsrepræsentant eller i din lokale 3F fagforening.

Find din overenskomst under dit fag.