Ligeløn

Ligeløn handler om, at lønforskelle ikke må hænge sammen med, om man er mand eller kvinde.

Det er uacceptabelt, at kvinder lønnes lavere end mænd, selvom de i store træk laver det samme.  

En undersøgelse af lønforskelle mellem kvinder og mænd organiseret i 3F viser, at kvinders løn udgør 88 procent af mænds løn. Det giver et løngab på 12 procent. Se undersøgelsen.

Når man taler ligeløn, er man nødt til at tale om, hvad det er for normer, traditioner og værdier, man har på en arbejdsplads i forhold til selve lønforhandlingen. 

I 3F samler vi dokumentation og viden om ligeløn. Ligesom vi hele tiden følger udviklingen på området. 

Jobvurdering

Principper for løndannelsen skal foregå i dialog på arbejdspladsen. Ligeløn mellem kvinder og mænd bør være en del af dialogen.

Her har du forskellige materialer om kønsneutral jobvurdering. Det skal være en hjælp for dig, når du drøfter principper for løn til dine kolleger:

  • ILO-håndbogen om kønsneutral jobvurdering er på 101 sider og giver dig et grundigt indblik i, hvordan du skal være med til at opbygge et kønsneutral lønsystem.
  • Pjece om jobvurdering er en lille kort indføring i, hvad jobvurdering er og kæder det sammen med "den danske model".