Overenskomster

En overenskomst er en aftale om arbejdsvilkår mellem en arbejdsgiverorganisation og 3F.

Overenskomsten skal overholdes af begge parter- arbejdstager og arbejdsgiver.

Hvis der opstår uoverensstemmelser om, hvordan overenskomsten skal fortolkes, kan 3F hjælpe dig.

En overenskomst kan være udformet meget forskelligt og have meget forskelligt indhold. Det afhænger af arbejdets art. Dog omfatter den som minimum bestemmelser om lønforhold og arbejdstid. 
 

Mange overenskomster

Arbejderne og fagbevægelsen i Danmark har kæmpet hårdt for at få retten til at indgå kollektive overenskomster på arbejdspladserne.

En kollektiv overenskomst omfatter alle arbejdere på en arbejdsplads. Derfor bør alle kolleger blive organiseret i den fagforening, som har indgået overenskomsten.

3F har 138 hovedoverenskomster. Desuden har 3F cirka 12.748 lokal- og tiltrædelsesoverenskomster, som ofte kun gælder på en enkelt arbejdsplads.

Derfor kan du finde mange, men ikke alle overenskomster her på 3f.dk.

Hvis du er i tvivl om, hvilke forhold der gælder på din arbejdsplads, så kontakt tillidsrepræsentanten eller din lokale 3F fagforening.

Ingen mindsteløn ved lov

3F laver alt arbejdet med at forhandle de overenskomster, der sikrer dig gode løn- og arbejdsforhold. 37 timers arbejdsuge, fri på barns første sygedag, pension og et aftalt lønniveau. Det er alt sammen rettigheder, som fastsættes i overenskomsterne. Der er nemlig ingen lovgivning, der fastsætter en mindsteløn og pension.

Overenskomsten indeholder typisk bestemmelser om:

  • Løn og lønstigninger
  • Pension
  • Arbejdstid, overarbejde og tillæg
  • Opsigelse
  • Feriefridage
  • Uddannelse og kurser

Overenskomsterne er en del af det, der kaldes "Den Danske Model". Altså et arbejdsmarked, der aftales mellem arbejdsgiverne og fagforeningerne.

Læs mere om overenskomster og "Den Danske Model".