Strejke

Du og dine kolleger kan strejke, hvis I ønsker at forbedre arbejdsforholdene, og arbejdsgiveren ikke vil være med.

Hvis overenskomstforhandlingerne ikke ender med et resultat, som medlemmerne stemmer ja til, kan du komme i strejke. En sådan strejke er lovlig.

Hvis strejken er lovlig, kan 3F udbetale strejkeunderstøttelse til dig og dine kolleger på arbejdspladsen.  

Ulovlig strejke

En strejke kan også være ulovlig eller overenskomststridig. Den er ofte opstået spontant.

Er strejken overenskomststridig, vil du og kollegerne blive trukket i løn og vil kunne blive dømt til at betale en bod, alt efter hvor længe du og kollegerne har nedlagt arbejdet.

Lockout

Arbejdsgiverens modtræk mod en strejke kan være lockout. Hvis du lockoutes, udelukkes du fra din arbejdsplads. Læs mere om lockout.