Regler om udenlandsk arbejdskraft

Når et firma fra et andet EU-land arbejder i Danmark, er der en række love og regler, det skal overholde.

Reglerne er fastlagt i EU's såkaldte “Udstationeringsdirektiv”, der skal sikre virksomhederne fri bevægelighed over EU's landegrænser.

Når et firma udstationerer ansatte i Danmark

Et udenlandsk firma kan udstationere en eller flere af sine ansatte i Danmark, hvis der er tale om en forud fastlagt periode. Desuden er det for eksempel et krav, at:

 • arbejdstageren skal have fast tilknytning til virksomheden.
 • virksomheden skal have aktiviteter i hjemlandet (virksomheden må ikke være oprettet til lejligheden).

Mens firmaets ansatte arbejder i Danmark, skal firmaet være registreret i Skats register (Tønderregistret, RUT).

Desuden skal firmaet overholde dansk lovgivning. Det vil sige, at firmaet eksempelvis er omfattet af:

 • lov om barsel
 • Arbejdsmiljøloven
 • lov om ligeløn
 • lov om ligebehandling
 • Funktionærloven
 • Ferieloven

Derimod er der ingen lov om lønforhold. Derfor kan en virksomhed helt lovligt betale en løn, der ligger langt under, hvad der normalt betales i Danmark.

Enkeltmandsfirmaer

Alle borgere i EU har ret til at starte selvstændig virksomhed i Danmark. De skal blot være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Det er SKAT, der skal vurdere, om der reelt er tale om en selvstændig virksomhed, eller om der blot er tale om et lønmodtagerforhold.

Enkeltmandsfirmaer skal også overholde dansk lovgivning.

Regler for borgere uden for EU

Alle udenlandske statsborgere uden for EU skal have opholds- og arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark. Det glæder dog ikke lønmodtagere fra EØS-lande (Norge, Island, Schweiz, Liechtenstein).

Der er nogle få undtagelser. For eksempel behøver forskere, specialister, kunstnere, diplomater, sportsfolk eller for eksempel montøren, der skal installere særlige tekniske anlæg, ikke opholds- og arbejdstilladelse.

Praktikanter

Borgere fra et land uden for EU kan kun få opholds- og arbejdstilladelse som praktikant, hvis særlige uddannelsesmæssige grunde taler for det.

Der stilles følgende krav:

 • opholds- og arbejdstilladelsen skal være udstedt, før praktikken starter
 • praktikopholdet skal supplere en påbegyndt uddannelse
 • praktikpladsen skal være relevant for den pågældende uddannelse
 • praktikperioden må vare op til 18 måneder
 • praktikanten skal være mellem 18 og 35 år ved ansøgningen
 • løn og arbejdsforhold skal følge danske regler

Læs også:
Hvad skal du kigge efter?
Anmeld social dumping