Meld dig rask

Når du skal raskmelde dig, skal du kontakte din a-kasse og jobcenteret. Dette kan du gøre elektronisk.

Der er forskellige måder at melde sig rask på, alt efter hvilken situation du er i:

Er du i arbejde
Skal du melde dig rask hos både din arbejdsgiver og på ”min side” på jobnet.dk.

Delvis raskmelding
En delvis raskmelding betyder, at du arbejder på nedsat tid. Ved en delvis raskmelding modtager du løn for den tid, du arbejder, og du modtager sygedagpenge for den resterende tid. Hvis du får fuld løn under sygdom, vil din arbejdsgiver modtage refusion svarende til det, du ville have modtaget i sygedagpenge – hvis du ikke havde ret til løn under sygdom.

Du skal aftale en delvis raskmelding med din arbejdsgiver, for eksempel skal I drøfte, hvor mange timer du kan arbejde, på hvilken tid af dagen, og hvilke funktioner, du skal skånes for.

Din arbejdsgiver kan dog sige nej til delvis raskmelding af hensyn til den daglige drift. I så fald kan kommunen iværksætte aktivering.

Det er et krav, at du er væk fra arbejdet mindst fire timer om ugen. Det er også et krav, at du har udsigt til at blive helt rask. Hvis du ikke har det, kan et fleksjob eller en revalidering være løsningen.

Opfølgning
Ved en delvis raskmelding skal du stadig have opfølgningssamtaler løbende i kommunen. Samtalerne kan foregå telefonisk eller digitalt.

Er du ledig
Skal du melde dig rask på ”min side” på jobnet.dk