Meld dig syg

Hvis du bliver syg, skal du altid sygemelde dig på første sygedag.

Langt de fleste arbejdspladser har regler for sygemelding, og det er vigtigt, at du følger dem. Det kan være alt lige fra, hvornår du på dagen senest skal sygemelde dig, og til hvem du skal sygemelde dig til. 

Er der praksis for- og siger reglerne, at du gerne må melde dig syg via en sms, så er det dit ansvar, at den rette modtager sms’en. Sørg derfor altid for, at få en bekræftelse på, at sms’en er modtaget.

Får du ikke en bekræftelse, eller kan du ikke ringe din arbejdsgiver op, så er det vigtigt, at du prøver at kontakte din arbejdsplads på anden vis. Det kan være, at du kontakter dine kolleger eller andre på arbejdspladsen, skriver e-mail og så videre. 

Skulle der opstå en konflikt, hvor din arbejdsgiver ikke har fået din sygemelding, kan du så bevise, at du har gjort, hvad du kunne, for at din sygemelding kom til den rette.

Giver du ikke besked om sygdom, kan du i værste fald risikere at blive bortvist for ulovlig udeblivelse, uanset om du kan bevise, at du var syg på tidspunktet.

Er du i job, skal du kontakte arbejdspladsen, når du skal sygemelde dig.

Er du ledig, skal du sygemelde dig på Jobnet.dk

Hvis du er i arbejde

Du skal altid meddele din arbejdsplads, hvis du er syg - senest to timer efter det tidspunkt, hvor du skulle være mødt. 

Har du forladt arbejdspladsen på grund af sygdom, skal du sygemelde dig på den første hele sygedag, hvis ikke andet er aftalt.

Lokale regler: Du skal være opmærksom på, at din arbejdsplads kan have sine egne regler for, hvad du skal gøre, hvis du bliver syg. Disse regler skal du altid overholde.

Reglerne findes i en lokal overenskomst eller i firmaets personalepolitik.

Spørg din arbejdsmiljørepræsentant, din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F fagforening, hvilke regler der gælder for dig under sygdom.

Syg- det må chefen ikke spørge om

Din arbejdsgiver må ikke spørge til, hvad du fejler, når du er syg. Derfor behøver du ikke at svare på, hvad du fejler, hvis du melder dig syg.

Selv om din arbejdsgiver ikke må spørge ind til, hvad du fejler, må arbejdsgiver altid bede om en friattest. Attesten skal laves af din læge og dokumenterer, at du er syg og ikke kan arbejde.

Sygedagpenge

Hvis du er lønmodtager
Arbejdsgiver anmelder dit sygefravær til kommunen, som efterfølgende sender et underretningsbrev samt en oplysningsblanket til dig.

Du skal senest 8 dage efter modtagelsen af underretningsbrevet anmode kommunen om sygedagpenge. Dette gøres ved at udfylde og returnere den vedlagte oplysningsblanket.

Blanketten skal kommunen have tilbage inden afleveringsfristen udløber, ellers mister du retten til sygedagpenge, indtil kommunen har skemaet.

Skal du have sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag og modtager du ikke et underretningsbrev fra kommunen trods lønmodtagerens anmeldelse af sygefraværet til arbejdsgiveren, skal du selv anmode om sygedagpenge fra kommunen senest 3 uger efter første fraværsdag. 

Hvis du er ledig

Er du ledig, og modtager du dagpenge, skal du melde dig syg via jobnet.dk på første sygedag. Når du melder dig syg på jobnet.dk, så får både a-kassen og kommunen automatisk besked om sygemeldingen.

Når du har anmeldt sygefraværet, modtager du et underretningsbrev samt en oplysningsblanket. Du skal udfylde og returnere oplysningsblanketten senest 8 dage efter modtagelsen. 

De første 14 dage du er syg, modtager du dagpenge fra din a-kasse. Er du fortsat syg efter 14 dage, overgår du til sygedagpenge fra kommunen.

Du kan altid spørge din lokale 3F a-kasse, hvis du er i tvivl eller har brug for hjælp.