Midlertidigt ophold i udlandet

Du kan som udgangspunkt ikke få sygedagpenge og tage på udlandsophold. Dog er der visse undtagelser.

Ligesom du normalt ikke kan holde ferie med sygedagpenge, kan du heller ikke tage til udlandet på familiebesøg med sygedagpenge.

Du bevarer dog dine sygedagpenge under midlertidig ophold i udlandet, hvis:

  • du er på et rekreationsophold, der er lægefagligt begrundet og med fast lægetilsyn 
  • Sundhedsstyrelsen eller sygehuset har givet tilladelse til behandling i udlandet 
  • du må udsætte din hjemrejse fra et ferieophold eller lignende af helbredsmæssige grunde, og dette er fyldestgørende lægeligt dokumenteret 
  • du er udsendt af en dansk arbejdsgiver i højst et år, og din indtægt beskattes i Danmark.

 

Meld dig ind i dag og bliv sikret i Danmarks stærkeste fagforening og A-kasse

Bliv medlem

Relaterede artikler