Midlertidigt udlandsophold i udlandet

Hvis du er syg og ønsker at tage på midlertidigt udlandsophold, er der flere forhold som du skal være opmærksom på.

Hvis du ønsker at rejse til udlandet, skelnes mellem om du vil holde ferie efter ferielovens regler eller om du tager midlertidigt, tager ophold et andet sted end din bopæl.

Hvis der tale om ferie har du ikke ret til sygedagpenge. I den situation kan du, hvis sagsbehandleren i kommune godkender din ferie tage til udlandet på ferie og få genoptaget sygedagpengene efter endt ferie.

Hvis du blot ønsker at tage et andet sted end din normale bolig vil du som udgangspunkt fortsat have ret til sygedagpenge, men deres skelnes mellem ophold i et EU/EØS-land og op hold i det øvrige udland (herunder Færøerne og Grønland)

Ophold i EU/EØS-lande

Hvis en sygemeldt oplyser, at han ønsker at tage midlertidigt ophold i et andet EØS-land, vil han bevare retten til danske sygedagpenge, hvis de sædvanlige betingelser herfor er opfyldt, det vil sige at du skal være omfattet af EF-reglerne om social sikring,

Samtidig skal du fortsat opfylder de almindel betingelser for udbetaling af sygedagpenge. Hvis der f.eks. er iværksat behandling, må opholdet ikke medføre, at du ikke kan følge disse, ligesom det skal sikres, at opholdet i øvrigt ikke forhaler helbredelsen.

Ophold udenfor EU/EØS-lande og Færøerne og Grønland.

Hvis du under en sygeperiode ønsker at tage midlertidigt ophold i et ikke EU/EØS-land vil retten til sygedagpenge som hovedregel bortfalder.

Rekreationsophold eller behandling i udlandet (uden for EU/EØS) og Færøerne og Grønland.

Hvis du skal på under rekreations- eller behandlingsophold uden for EU/EØS kan du have ret til at få sygedagene med hvis opholdet er lægeanbefalet af helbredsmæssige grunde inden afrejsen. Der skal som hovedregel være tale om et ophold, der enten har et klart behandlingsmæssigt formål eller betyder, at du ved afslutning af en sygdomsperiode kan genvinde sine kræfter. Det er en betingelse, at du under opholdet er under lægetilsyn og det vil normalt være en betingelse, at rekreationen foregår på et rekreationshjem, kuranstalt eller tilsvarende behandlingsinstitution. Der er f.eks. ikke ret til sygedagpenge, hvis lægen anbefaler, at du tager ophold hos din familie.

Regler for hvornår man kan tage sygedagpenge med til udlandet er meget kompliceret og det skal altid godkendes af din sagsbehandler i kommunen inden du tager afsted. 

Rekognosceringsrejser

Hvis kommunen giver dig tilladelse til at foretage rekognosceringsrejser til hjemlandet eller et tidligere opholdsland for at du senere kan træffe beslutning om repatriering har du ret til at tage dine sygedagpenge med. Men selv om du opholder sig i udlandet, skal sygedagpengelovens øvrige betingelser fortsat være opfyldt, f.eks. skal du under hele opholdet være uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom, og rejsen må ikke forhale din helbredelse.

 

Meld dig ind i dag og bliv sikret i Danmarks stærkeste fagforening og A-kasse

Bliv medlem

Relaterede artikler