Tillidshverv

Som tillidsvalgt er du med til at skabe en bedre arbejdsplads og faglig organisation for dine kolleger. Mere end 13.000 medlemmer i 3F har et tillidshverv.

Kurser for tillidsvalgte

Her kan du finde kurser for 3F's tillidsvalgte, samt information og video om organiseringsuddannelsen og kursusstederne.

Tillidshverv

Læs mere her Mange 3F-medlemmer har et tillidshverv, fordi de ønsker at være med til at skabe en bedre arbejdsplads og faglig organisation. De tillidsvalgte er rygraden i 3F.

Tillidsrepræsentant

Læs mere her Tillidsrepræsentanten er dit og dine kollegers talerør til blandt andet ledelsen og fagforeningen.

Gode råd til dig som arbejdsmiljø​repræsentant

Læs mere her Som medlem af 3F får du råd og vejledning, når du er blevet valgt som arbejdsmiljørepræsentant.

Samarbejdsudvalg

Læs mere her Der skal oprettes samarbejdsudvalg på virksomheder med mere end 35 ansatte, hvis enten arbejdsgiveren eller et flertal af de ansatte foreslår det.

Faglige klubber

Læs mere her På mange arbejdspladser er der faglige klubber. Spørg din tillidsrepræsentant, om I også har faglige klubber på dit job.

A/S Bestyrelse

Læs mere her I kan på arbejdspladsen stille krav om en medarbejderrepræsentation.

Netværk

Læs mere her Du står ikke alene som tillidsvalgt. Udover kollegaer og fagforening er der et stort netværk af tillidsvalgte fra andre arbejdspladser i dit lokalområde.

Organisering

Læs mere her En af tillidsrepræsentantens vigtigste opgaver er at engagere og involvere sine kollegaer i dagligdagens mange store og små opgaver og udfordringer på arbejdspladsen.

Valgregler

Læs mere her Der er forskellige valgregler for valg af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Reglerne står i din overenskomst.

Beskyttelse

Læs mere her Når du har et tillidshverv, har du automatisk beskyttelse mod fyring.

Vederlag

Læs mere her Som tillidsrepræsentant har du muligvis krav på et vederlag, hvis det er bestemt i din overenskomst.

Generalforsamling

Læs mere her Du kan være med til at gøre en forskel via din stemme til afdelingens årlige generalforsamling.

Din uddannelse som arbejdsmiljø​repræsentant

Læs mere her Når du er valgt som arbejdsmiljørepræsentant, skal du på kursus for at sikre, at du kan varetage dit tillidshverv bedst muligt.

Får jeg løn eller kompensation som arbejdsmiljø​repræsentant

Læs mere her En arbejdsmiljørepræsentant må ikke stilles ringere end andre ansatte. Derfor skal arbejdsmiljørepræsentanten have fuld økonomisk kompensation eksempelvis for tab af akkord, deltagelse i møder og kurser.

Her kan du som arbejdsmiljø​repræsentant få mere at vide

Læs mere her 3F’s arbejdsmiljøeksperter kan altid rådgive dig. Men du kan også hente nyttig viden på nettet.

Sådan holder I den årlige drøftelse af arbejdsmiljøet

Læs mere her Mindst én gang om året skal hele arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation drøfte arbejdsmiljøet og det, der skal gøres det kommende år for at forbedre arbejdsmiljøet.