Tillidshverv

Mange 3F-medlemmer har et tillidshverv, fordi de ønsker at være med til at skabe en bedre arbejdsplads og faglig organisation. De tillidsvalgte er rygraden i 3F.

Meld dig ind i Facebookgruppen 3F tillidsvalgte. Her får du blandt andet kursustilbud, og du kan debattere med andre tillidsvalgte. 

Mere end 11.433 medlemmer i 3F er valgt af kollegerne til at bestride et tillidshverv.  

De fleste er tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter. Læs mere om tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.  

Andre tillidshverv kan være:

  • Medlem af samarbejdsudvalget
  • Bestyrelsesmedlem i den faglige klub på arbejdspladsen
  • Medlem af MED-udvalget
  • Medarbejderrepræsentant i A/S-bestyrelsen
  • Bestyrelsesmedlem i den lokale 3F-afdeling
  • Bestyrelsesmedlem i branche- og landsklubber
  • Medlem af EUS

Valg af tillidsrepræsentanter

Arbejder du på en virksomhed med overenskomst, står du ikke alene. Overenskomsterne indeholder bestemmelser om valg af tillidsrepræsentanter.    

På overenskomstdækkede virksomheder med ti eller flere ansatte har I ret til at vælge en tillidsrepræsentant. I nogle virksomheder gælder denne ret allerede ved fem ansatte. Det afhænger af, hvilken overenskomst der er på virksomheden.

I virksomheder med 10 eller flere ansatte skal I ligeledes vælge en arbejdsmiljørepræsentant.

Giv din lokale 3F fagforening besked om, at du er valgt til et tillidshverv. 

Kurser

3F har en bred vifte af kurser for tillidsvalgte. Nogle af kurserne er obligatoriske. Kurserne er nødvendige for at få den viden og indsigt, der kræves af tillidshvervet. Der lægges især vægt på organiseringsindsatsen.

Kurserne bidrager også til personlig udvikling, og 3F opfordrer alle tillidsvalgte til at benytte kursustilbuddene.  

Se kursustilbuddene 

Facebookgruppe og pjecer

3F har en facebookgruppe for 3F's tillidsvalgte. Her kan du blive inspireret og dele viden om aktuelle spørgsmål 

Du kan downloade pjecer for tillidsvalgte her