Valgregler

Der er forskellige valgregler for valg af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Reglerne står i din overenskomst.

Reglerne for valg af tillidsrepræsentant står i overenskomsten og er forskellige. For eksempel indeholder de fleste et krav om, hvor længe man skal have været ansat, før man kan blive valgt.

Industriens overenskomst kræver for eksempel, at du skal have arbejdet mindst ni måneder i de seneste to år på virksomheden for at være valgbar.

Overenskomsten indeholder også regler for, hvor mange ansatte I skal være for at vælge en tillidsrepræsentant.

Du kan godt have flere tillidshverv - altså kan du både være tillids- og arbejdsmiljørepræsentant.

Hvis du er i tvivl om valgreglerne, kan du spørge i din lokale 3F fagforening.

Valg til arbejdsmiljørepræsentant

Der er nogle bestemte regler ved valg af arbejdsmiljørepræsentant, som du kan læse om her.

Anmeldelse af valg

Valget skal anmeldes til den lokale 3F fagforening for at sikre beskyttelse mod afskedigelse.

Forbundet orienterer arbejdsgiveren skriftligt om valget.