Kompetenceafklaring

Alle dine kompetencer er vigtige - uanset hvor de kommer fra.

Kompetenceafklaring

Læs mere her Alle dine kompetencer er vigtige - uanset hvor de kommer fra.

Se film om kompetenceafklaring

Læs mere her 3F tilbyder en kompetenceafklaring, som giver dig en personlig uddannelsesplan.

Bestil en kompetenceafklaring

Læs mere her

Bestil et kompetencetjek. Få en personlig uddannelsesplan, hvor vi klarlægger dine muligheder for efter- og videreuddannelse.