VEU-godtgørelse

For at få VEU-godtgørelse skal du opfylde nogle generelle betingelser.

VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn, når du deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne.

For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal du:

  • være i arbejde (den dag, du ansøger) som lønmodtager.
  • ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende. Du kan få dispensation, hvis du ikke har brugt din uddannelse i 5 år.
  • være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning.
  • have forladt folkeskolen og opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til.

Er du udenlandsk statsborger

Også ikke-danskere kan få VEU-godtgørelse. Men det er en forudsætning, at du arbejder i en dansk virksomhed.

Hvis du bor i udlandet og pendler til og fra en dansk virksomhed, kan du også få VEU-godtgørelse.

Læs mere på veug.dk

Søg om VEU-godtgørelse

Får du din sædvanlige løn under uddannelsen, er det kun virksomheden, der kan søge VEU-godtgørelse.

Virksomheden kan kun søge digitalt via EfterUddannelse.dk. Hvis du ikke får løn under uddannelsen, kan du enten søge digitalt eller via et papirskema.

Digital ansøgning

Du kan nemt og hurtigt søge VEU-godtgørelse digitalt. Det gør du på EfterUddannelse.dk.

Fra og med 2. januar 2018 er satsen for VEU-godtgørelse 4.300 kroner pr. uge, svarende til 116,22 kroner pr. time.

Deltidsundervisning giver et lavere beløb.

Befordringstilskud

Befordringstilskud er en hjælp til dækning af de udgifter, du har til transport til og fra din uddannelse. Du kan ikke få dækket dine udgifter til transport fuldt ud. Der er netop tale om et tilskud.

Ved transport mellem bopæl og uddannelsessted kan du få befordringstilskud til den del, der ligger ud over 24 kilometer (dog højst få til 576 kilometer per dag).

I 2018 er satsen for befordringstilskud 0,97 kroner per kilometer. Læs mere på veug.dk.

Tilskuddet er skattefrit.