Nyheder
Morgenmøde i Havnehuset Tillidsfolk fra havnen, samlet til morgenmøde i havnehuset. Der dyrkes netværk og udveksles erfaringer, når tillidsvalgte og fagligt aktive 3F'er fra havnes virksomheder mødes.

Arbejdet for god løn, ordnede arbejdsfohold og et sikkert arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. De mange virksomheder på Fredericias havn er vigtige for byen, og for de mange ansatte på havnen.

De tillidsvalgtes arbejde skal ikke undervuderes. Deres lyst og vilje til at gøre en forskel, påvirker rigtig mange mennesker hver eneste dag !

Tillidsfolk fra havnen samlet til morgenmøde i havnehuset. 

(Fra venstre mod højre)

Lars Hansen, Bjarne Wiborg Thomsen, Nick Rasmussen, Daniel Løfvall, Jan Nielsen og John Asmussen. 

Kontakt