Aktiviteter
Generalforsamling 2021 Den 13. oktober 2021 afholdes generalforsamling i 3F Frederiksborg. Generalforsamlingen har været udsat siden foråret pga. Covid19-situationen. Nu kan vi endelig mødes igen og vi glæder os til at se dig.
Mød op og brug din indflydelse og stemme!

Start
Slut
Hvem kan deltage
Medlemmer
Pris
Gratis
Tilmeldingsfrist
Tilmeld Aktivitet

Fagforeningen:

DAGSORDEN

1. Mødet åbnes
a. Valg af dirigent og referenter
b. Godkendelse af forretningsordenen
c. Valg af stemmeudvalg

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag
a. Indkomne forslag
b. Vedtægtsændringer

5. Valg 
a. Næstformand Morten Christensen
b. Organisationssekretær Michael Drachmann
c. Bestyrelsen: 3 frie pladser, samt indstillede fra branchegrupperne:
Byggegruppen:  3 medlemmer
Industri: 2 medlemmer
Offentlig og Post: 1 medlem
Transportgruppen: 2 medlemmer
Private Service: 1 medlem
d. 9 suppleanter
e. 1 bilagskontrollant
f. 1 bilagskontrollant – suppleant

6 Afslutning

 

 

A-kassen:

DAGSORDEN              

1. Mødet åbnes  
a. Valg af dirigent
b. Valg af stemmeudvalg

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg (Bestyrelsen indstiller, at valgene følger valgene til fagforeningen)

6. Eventuelt

 

Forslag til valg, udtalelser og vedtagelser, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fagforeningen i hænde senest den 6. oktober kl. 12.00. 

Beretning og regnskab ligger til eftersyn i åbningstiden 2 uger forinden og forslag 1 uge forinden.
Beretningen kan du også læse under nyheder her på hjemmesiden.

Tilmelding:
Vi vil bede dig om tilmelding til generalforsamlingen senest den 6. oktober, dels af hensyn til forplejning, dels fordi vi på nuværende tidspunkt ikke kender Corona-situationen i oktober.

Tilmelding til receptionen: 70 30 08 08 eller her på hjemmesiden.

Husk: Medlemskab kontrolleres ved indgangen efter fagforeningens medlemslister.
Medbring legitimation.

Skal vi opdatere dine kontaktinformationer?

Ved tilmelding til aktiviteten, kan vi se du har ændret dine kontaktinformationer (e-mail eller telefon).

Skal vi opdatere Min Profil med dine nye kontaktinformationer?

Dit valg påvirker ikke tilmeldingen til aktiviteten.

Opdater kontaktinformationer Nej tak
Tilmeld aktivitet Kun for medlemmer af 3F Frederiksborg Personlig information
Tilmelding
Log på Mit 3F

Denne aktivitet er kun for medlemmer af 3F Frederiksborg

Se flere medlemsfordele Log på Mit 3F
Tilmeld

Kontakt