Nyheder
17.246.268 kr. Så mange penge har 3F Frederiksborg »hentet hjem« i 2020, når der er rejst sager om f.eks. brud på overenskomsten eller ved arbejdsskadesager.
Hertil skal lægges 39,6 millioner kroner, som socialrådgiverne yderligere har hentet i tilkendelser af f.eks. førtidspension, seniorpension og lignende sager.


Ud af de rundt regnet 17 millioner kroner stammer ca. 8,8 mill. kr. fra faglige sager. Heraf 4,6 mill. kroner i f.eks. efterbetalinger til medlemmer fra arbejdsgivere, der har brudt overenskomsten eller direkte snydt deres ansatte. Ca. 4,2 mill. kroner har arbejdsgiverne i den forbindelse måtte betale i bod.
Det er flotte beløb, men tænk også på den store forebyggende virkning, som fagforeningen har. Hvis vi ikke var organiseret i 3F, så ville mange flere blive snydt for f.eks. korrekt løn og pension. Uden vores kollektive overenskomster ville løn- og arbejdsvilkår i Danmark hurtigt blive forringet.

Socialrådgiverne
Ca. 8,4 mill. er hentet i arbejdsskadeerstatninger. Sager, som alle helst ville have været foruden, men når uheldet er ude, så er det godt, at socialrådgiverne i fagforeningen kan hjælpe medlemmerne.
Socialrådgiverne hjælper også medlemmer med at få bevilliget f.eks. førtids- eller seniorpension, og i 2020 ender det samlede beløb på 39.688.513 kr.

En god fagforening koster
Pris og kvalitet hænger som bekendt sammen, og her er et lille overblik over, hvad vores lokale andel af kontingentkronerne bl.a. blev brugt til i 2020.


Ansatte, valgte og tillidsfolk

I 3F Frederiksborg er ansat 15 faglige og valgte, der arbejder med f.eks. løntjek og at overenskomsten overholdes. På arbejdspladserne er valgt 3F tillidsrepræsentanter, der ud over at tage sig af medlemmernes forhold i dagligdagen, også får en uddannelse som TR'er gennem kurser i 3F.
Vores 2 socialrådgivere tager sig af sager om arbejdsskade, sygedagpenge, erstatninger efter arbejdsskade og klage- og ankesager.
Derudover er ansat administrativt personale, ansatte i A-kassen samt servicemedarbejdere.
Løn, feriepenge, pension, personaleudgifter til personalet og løn, befordring, samt kurser til tillidsvalgte beløb sig i 2020 til ca. 17.500.000 kr.


Administration

Rundt regnet 1. mill. kr. gik i 2020 til administration. Det er f.eks. udgifter til IT, revision, telefon, porto, annoncer og rådgivningsforsikring, samt udgifterne til fagforeningens 2 biler, der bruges ved besøg på arbejdspladserne.
Det er også her udgifterne til værnemidler i forbindelse med Corona ligger.


Huset på Milnersvej

675.000 kr gik til drift af fagforeningshuset. Vi er så heldige, at der ingen gæld er i huset, så det er alene udgifter til skatter, varme, vand, el og vedligeholdelse af vores hus.
Vi har i 2020 også givet huset en kærlig hånd i forbindelse med, at personalet har været sendt på hjemmearbejde. Derudover er der lavet ekstra mødelokaler, så vi har mulighed for at holde møder i sikker afstand under corona-pandemien.


Fuld Fart Frem

I 2020 har vi udsendt vores lokale fagforeningsblad 4 gange. Det kostede 325.000 kr., der gik til trykning, porto og omdeling med PostNord.Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt