Nyheder
3F Frederiksborg vinder sag om arbejdsgivers ledelsesret
Den 5. januar vandt vi en faglig voldgift mod rengøringsvirksomheden KN Rengøring I/S. 

Kendelsen er af stor principiel betydning og giver desuden vores 2 medlemmer en samlet efterbetaling på 196.000 kr.

Udover at kunne give de forurettede rengøringsassistenter et økonomisk plaster på såret, så har dommen også principiel betydning i forhold til arbejdsgiverens ledelsesret. 

Ledelsesretten giver ikke arbejdsgiveren »frit spil« til at agere som denne lyster, men skal udøves under ansvar og berettiger ikke til at iværksætte eller true medarbejderne med sanktioner, der er ude af proportioner med forseelsen.

Baggrunden for sagen er, at 2 medlemmer, der i årevis havde udført rengøringsopgaver i Coop butikker 7 dage om ugen, er blevet chikaneret og presset så meget af deres arbejdsgiver, KN Rengøring I/S, at de til sidst sygemeldte sig. 

Chikanen startede efter at 3F Frederiksborg havde anlagt en omfattende sag om efterbetaling af adskillige lønmangler, herunder manglende arbejdsmarkedspension, samt bod for systematisk brud på DA/LO aftalen om ugentligt fridøgn.

Sygemelding

Sygemeldingen var deres første i de over 5 år de havde været ansat.

KN Rengøring reagerede prompte på sygemeldingen og afkrævede dem en lægeerklæring.

Af lægeerklæringerne fremgik det, at de begge forventedes at være syge endnu 8 uger.

Trussel om bortvisning

KN indkaldte herefter vores medlemmer til en sygesamtale. Indkaldelsen skete pr brev, skrevet på dansk, og brevet blev først leveret på deres adresse 2 dage før samtalen skulle finde sted. 

Al tidligere kommunikation imellem virksomheden og vores medlemmer var foregået via telefon, sms og personlig samtale.

Af brevet fremgik det, til trods for de fremsendte lægeerklæringer, at virksomheden betvivlede, at de reelt var syge og de blev truet med bortvisning såfremt de 

1. ikke inden 6 dage fra afholdelsen af samtalen fremsendte en udfyldt mulighedserklæring

2. ikke mødte op til samtalen.

Vores medlemmer boede til leje i et stort hus med mange udlejede værelser og dårlige postforhold, og fik derfor først læst (og oversat) brevet efter sygesamtalen skulle være afholdt.

 

3F Frederiksborg har fra starten bestridt sagligheden i bortvisningen og sagen er nu blevet afgjort ved Faglig Voldgift, hvor 3F på medlemmernes vegne fik fuldt medhold.

 

Stor principiel betydning

Udover at kunne give de forurettede rengøringsassistenter et økonomisk plaster på såret, så har dommen også stor principiel betydning i forhold til arbejdsgiverens ledelsesret.

 

Dommeren gav 3F ret i, at

1. udeblivelse fra en enkelt sygesamtale berettiger ikke til bortvisning

2. ledelsesretten giver ikke arbejdsgiver »frit spil« til at agere som denne lyster, men skal udøves under ansvar. Ledelsesretten berettiger ikke til at iværksætte eller true med sanktioner, der er ude af proportioner med forseelsen. 

 

 

 


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt