Nyheder
Anders Kamstrup Hansen er ny faglig sekretær for industrien Vi byder velkommen til Anders Kamstrup Hansen, som er ansat i fagforeningen som ny faglig sekretær for Industrien.
Anders er uddannet møbelsnedker og kommer fra en stilling i 3F Industri Vestegnen og har erfaring med overenskomsterne på industriens område.

»Jeg glæder mig til at lære tillidsfolk og medlemmer i 3F Frederiksborg at kende og håber, at jeg i den nærmeste tid kan komme rundt og besøge arbejdspladserne«, siger Anders, der allerede godt i gang med de lokale forhandlinger om overenskomsten.

I foråret indgik CO-industri en aftale om ny overenskomst med arbejdsgiverforeningen DI.
Aftalen gælder frem til 1. marts 2025. Meget blev forhandlet på plads centralt, men din løn bliver forhandlet endeligt på plads lokalt på din virksomhed. 

 

Anders nævner her nogle af de vigtigste resultater i aftalen, og hvad aftalen betyder for dig, som er ansat i en virksomhed på industriens overenskomst.

Lønnen stiger

Timelønnen til lærlinge bliver forhøjet med 8 procent i perioden, og andre satser stiger.

Mindstelønnen stiger med 9 kr. i timen fordelt med 4,50 kr. i 2023 og 4,50 kr. i 2024.

Næsten alle ansatte i industrien tjener mere end mindstelønnen. Som ansat i industrien er du omfattet af minimalløns-systemet, hvor mindstelønnen forhandles centralt, mens den faktiske løn bliver forhandlet lokalt. Disse lønforhandlinger er imidlertid uden konfliktret. 

Pension

Fra i år skal din arbejdsgiver betale 2% mere og du skal betale 2% mindre ind til pension. Før betalte du 4% og din arbejdsgiver 8%. Nu skal din arbejdsgiver betale 10% og du betaler 2% medmindre andet er aftalt lokalt. Du opsparer det samme – men det gør altså, at du får to procent mere ud sammen med lønnen.

Fritvalgskontoen stiger

Fritvalgskontoen stiger med to procent fra 7% til 9% procent den 1. marts 2024.

Fritvalgskontoen er en procentdel af din ferieberettigede løn, som sættes ind på en særlig opsparing, som kan bruges på at holde fri, ekstra pension eller seniorordning.

Barsel

Barsel med fuld løn bliver forlænget med fire uger – fordelt på to uger til deling og to uger til den anden forælder. 

Uddannelse

Du får fuld løn under deltagelse i selvvalgt uddannelse. Tidligere var tilskuddet på 85 procent. 

På din arbejdsplads har I nu ret til at udpege en uddannelsesrepræsentant, der skal bistå tillidsrepræsentantens arbejde med uddannelse.

Lokale forhandlinger

Når der skal forhandles lokalt har tillidsrepræsentanten (TR) fået nogle nye værktøjer, som forhåbentligt giver bedre argumenter for at hente nogle gode resultater hjem til kollegaerne.

Dels kan TR bede virksomheden om indblik i virksomhedens produktivitet, økonomi, ordrebeholdning mm. Dels er der indgået en organisationsaftale om, at sagen kan sendes til fagretlig behandling, hvis man ikke kan blive enige lokalt og

Reallønnen skal sikres lokalt

På nogle virksomheder i 3F Frederiksborgs område er de lokale forhandlinger startet og andre steder skal vi i gang.

Det er utroligt vigtigt, at vi opnår nogle gode resultater lokalt. Hvis det ikke lykkes at hente to gange fire procent i denne overenskomstperiode, så er reallønnen ikke genoprettet og du er reelt ikke steget i løn i forhold til din købekraft. 

CO-industri holder i løbet af oktober og november fyraftensmøder, hvor tillidsrepræsentanterne bliver klædt på til forhandling, og fagforeningen er selvfølgelig parat til at følge op og støtte jer på arbejdspladserne i jeres krav.

Sammenhold gi'r styrke

I forhandlingerne er tillidsrepræsentanten og fagforeningen så stærk, som medlemmerne gør os til. Jo mere sammenhold på virksomheden, des bedre resultater. 

Derfor er det også vigtigt at få alle med i fagforeningen. Alle på virksomheden har gavn af overenskomsten og de aftaler, der indgås lokalt, og derfor bør ingen køre på frihjul og lade os andre om at være med i fagforeningen og betale til fællesskabet. 

Som noget nyt er det faktisk aftalt i overenskomsten, at tillidsrepræsentanten skal have mulighed for i arbejdstiden at mødes med nye medarbejdere og fortælle dem om TR-arbejdet og forsøge at organisere dem i fagforeningen.

I 3F Frederiksborg er vi altid parate til at støtte med materialer til velkomstsamtalen. Vi har f.eks. på flere industrivirksomheder i samarbejde med tillidsrepræsentanten eller klubben udarbejdet velkomstfoldere, der både fortæller om det faglige arbejde lokalt og medlemskabet af 3F. 

Findes der ikke en velkomstfolder på din virksomhed, så kontakt os gerne, hvis vi skal få udarbejdet en sådan.

Nu er det bare om at komme igang med de lokale forhandlinger! 


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt