Nyheder
Beretning til generalforsamlingen 2020

Den 30. september er der generalforsamling i 3F Frederiksborg.

Generalforsamlingen skulle oprindeligt have været afholdt den 29. april, men pga. Corona-krisen blev generalforsamlingen udskudt.

Nu er smittetrykket faldet så meget, at vi finder det forsvarligt at holde generalforsamlingen, som dog er flyttet til Frederiksborgcentret, hvor de nødvendige afstandskrav kan overholdes.


På generalforsamlingen kan alle medlemmer møde op, deltage i debatten, få indflydelse på arbejdet og vælge bestyrelsen.

Vi bringer her bestyrelsens beretning fra den 10. april 2019 og frem til corona-krisen satte ind.

Beretningen har tidligere været bragt i Fuld Fart Frem nr. 1 2020.


Den politiske situation

Regeringen er nu socialdemokratisk og det har givet en anden retning. I forbindelse med finansloven blev der sat flere penge af til bedre normeringer på daginstitutionerne, der er sat flere penge af til klimaet og der vises mange andre gode takter. Det er godt at se, at vi ikke endnu engang skal ryste på hovederne over vanvittige skattelettelser og stramninger for dem, der har mindst brug for det. Vi håber på, at det bliver 4 år (og gerne flere), hvor det igen bliver de bredeste skuldre, der skal bære de tungeste byrder.

I EU blev der også rokeret. Brexit betyder ... – ja, det ved vi faktisk ikke. Mange har sagt, at det kommer til at koste os arbejdspladser på grund af eksportmarkedet, men ingen ved reelt, hvad det ender med. Men vi ved, at EU forhandler om at indføre en EU-bestemt mindsteløn. Det vil være en katastrofe for Den Danske Model, hvor det er arbejdstagere og arbejdsgivere, der forhandler overenskomsterne. 

Derudover er der andre love i støbeskeen, der vil få indflydelse på det arbejdsmarked vi kender bl.a. Arbejdstidsdirektivet og Ansættelsesbevisloven.

Vi ser fortsat en massiv strøm af EU-borgere, der søger til Danmark for at få et job. Det presser arbejdsmiljøet og det presser lønningerne, da det stadig kniber gevaldigt for arbejdsgiverne at betale efter overenskomsten, når medarbejderen hedder Stanislaw eller Ljudmila. Det er det vi kalder social dumping og i de værste tilfælde direkte menneskehandel – det er lige her i Danmark det foregår og der er desværre mange skruppelløse bagmænd.

Social dumping

Også 2019 bragte nogle vanvittige historier frem i medierne. Kinesiske kokke lever under usle forhold i bagbutikkerne. De er kommet til landet via beløbsordningen, men myndighederne tjekker ikke op på, om det nu også er korrekt, at de har en indtjening på over 400.000 kr.

På turistbusområdet ser vi, at udenlandske chauffører kører til en løn, der er langt fra det danske chauffører skal have i løn. EU’s cabotageregler dikterede, at en turistbus fra et andet EU-land måtte køre i op til tre måneder i Danmark.

I november blev det »midlertidigt« strammet, så nu må man max. køre i op til syv dage på en kalendermåned. De nye regler giver politiet større mulighed for at finde bødeblokken frem og dermed forbedres konkurrencen for de danske vognmænd og deres ansatte, der overholder reglerne.

3F's byggefolk ankommer ofte til byggepladser, hvor arbejderne løber over stok og sten for ikke at komme i snak med fagforeningen. Vi har sager, hvor ukrainere kommer til landet via et polsk firma og udgiver sig for at være EU-borgere. De arbejder for 10 euro i timen!

OK20

I bedste fald er overenskomsterne på det private område landet, når vi når generalforsamlingen. I værste fald er vi midt i en konflikt. Heldigvis er strejkekassen fyldt og vi skal kæmpe for at få de bedste overenskomster på alle områder. Alle brancher har arbejdet hårdt for at få indsamlet kravene og vi venter nu i spænding.

Tryk stop

»Tryk stop«-kampagnen på busområdet har kørt med fuld skrue hele året. Det er en fornøjelse at følge det nye fællesskab og den kampgejst buschaufførerne har udvist. Der er ingen tvivl om, at vi på andre brancheområder kan bruge erfaringerne fra den kampagne i arbejdet med organisering. Det vil vi arbejde videre med i 2020. 

Fastholdelse af medlemmer

Vi ringer nu til de medlemmer, der kommer bagud med deres kontingent allerede ved 1. rykker, da det er i forbindelse med restancer, at vi mister medlemmer ellers ville vi have et opadgående medlemstal. Der bliver også ringet til alle nye medlemmer inden for 3 måneder efter indmeldelse, da undersøgelser har vist, at 25% af alle nyindmeldte er meldt ud efter 1 år, hvis ikke der er en tilknytning til fagforeningen. 

Skolekontakt

Vi har prioriteret skolebesøg højt – ikke blot for at få de unge mennesker som medlemmer, men fordi det er vigtigt at fortælle de unge om Den Danske Model, når de er i starten af deres arbejdsliv.  

Organisering

Kun ved en høj organisering kan vi forsvare vores rettigheder i overenskomsterne og få vores krav gennemført. Organisering er kernen i alt det vi gør, når vi besøger en arbejdsplads eller et medlem kommer forbi fagforeningen. Det handler om en ordentlig og professionel tilgang og et resultat for medlemmet. 

Enkelte nedslag ...

Brancherne holder deres generalforsamlinger senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Her aflægges beretning om de faglige aktiviteter i gruppen, så jeg vil her kun nævne enkelte sager.

Fujifilm overtog Biogen

En af vores største industrivirksomheder Biogen er blevet opkøbt af Fujifilm. Det har betydet store udfordringer for vores tillidsvalgte på virksomheden bl.a. i forhold til uddannelse af elever, så virksomheden kan tage det samfundsansvar på sig.

Nyt stort postcenter i Hillerød

Vores postarbejdere har endnu engang haft et år med forandringer. Vi har fået et stort postcenter i Hillerød, hvilket har betydet, at vi har sagt velkommen til flere medlemmer fra nedlagte postcentrer i området. Desværre barsler Post Nord med nye strukturændringer i foråret 2020, hvor man skal dele mellem pakker og breve 

Nordsjællands Hospital

Der har fortsat været udfordringer på Nordsjællands Hospital og Hillerød kommunes rengøringsafdeling, hvor serviceassistenterne oplever at ændringer bliver trukket ned over hovedet på dem uden, at de får mulighed for at påvirke processen. Desværre er det ofte serviceassistenternes arbejdsområde der bliver skåret i, når vores velfærdssystem halter.

1 million til deling

Vi har 3 glade pedeller, der samlet set fik over 900.000 kr. kroner sat ind på deres pensionskonto. Den virksomhed, som de er ansat på, var ikke opmærksom på, at virksomheden i tidernes morgen havde ansat i forhold til en overenskomst med pension.

Ventetid er arbejdstid

En interessant sag på flextrafikområdet har skabt overskrifter og mange klapsalver fra de berørte chauffører. Det er spørgsmålet om aflønning, når man venter mellem 2 kørsler. Før har man selv betalt for »hvileperioden/rådighedsperioden«, men retten har afsagt dom og det er at betragte som værende på arbejdet. 

Løntilskud og social dumping

Med flextrafik er der også en sag i forhold til virksomhedspraktik og løntilskud, da det ofte er benyttet i den branche.  Vores holdning er, at når der faktisk udføres almindeligt lønarbejde, så skal man have den rigtige løn. Alt andet er jo social dumping i forhold til de andre chauffører. 

Opmålerforeningen

I Nordsjælland har vi en fælles Opmålerforening, hvor Danny Stuhr er ansat til at opmåle for struktører og jord- og betonarbejdere, nedrivere m.fl. i hele området. 

Derudover er David Jennow for nylig ansat, som faglig sekretær til store byggepladser, Møllebro i Hillerød og Supersygehuset. I første omgang skal David have kontor i vores fagforening, men på sigt skal vi have etableret et satelitkontor i en skurvogn på byggepladsen.

Ud over samarbejdet i opmålerfore-
ningen, har vi fælleskørsel en gang om måneden, hvor de faglige sekretærer fra byggegrupperne sammen besøger byggepladser i Nordsjælland.

Mange penge til medlemmerne

Vi har i 2019 fået 22,5 millioner kroner hjem til medlemmerne. Det viser hvor vigtigt det er at være medlem af fagforeningen. Vores socialrådgivere har alene i erhvervsevnetab fået 7,8 millioner kroner til medlemmerne. 

Lidt over 4,2 millioner kroner er kommet ind på faglige sager og konkurssager. Vi har fået knap 700.000 kr. ind i boder fra arbejdsgiverne, fordi de ikke har overholdt løn- og ansættelsesbetingelserne i overenskomsterne.

Stor kursusaktivitet

I perioden har tillidsfolk og ansatte deltaget i 816 forskellige kurser og aktiviteter. Det har f.eks. været faglige grundkurser, kurser om at oprette en faglig klub på arbejdspladsen, ligestilling, jura, arbejdsmiljø eller forskellige konferencer. Mange af kurserne er foregået på fagbevægelsens kursuscentrer, hvor tillidsfolkene har brugt flere dage eller uger på at dygtiggøre sig til gavn for kollegaerne på arbejdspladserne. 

Introkurser

Lokalt i fagforeningen har vi succes med 1-2 gange om året at holde introkurser for nye tillidsvalgte, klubmedlemmer eller medlemmer, der er interesserede i at få et nærmere kendskab til vores lokale fagfore-
ning. Vi fortæller om dagligdagen i huset og deltagerne får en rundvisning og hilst på medarbejderne. Der fortælles om Den Danske Model og den sidste dag slutter vi af med et besøg i Forbundshuset. 

Tilbagemeldingerne på introkurserne er altid positive og essensen er, at medlemmerne går herfra med en lyst til at være fagligt aktive, har fået et tættere forhold til fagforeningen og føler sig hjemme i huset. Viden, der bringes videre til kollegerne på arbejdspladserne. Det er vigtigt at netværke på tværs af fag og vi tager alle de gode råd til os og sammen får vi en bedre fagfore-
ning. 

Andre aktiviteter

1 maj 2019 blev igen en prøveballon og vi startede på Torvet i Hillerød med de politiske talere og gik derefter i optog til et arrangement i 3F Frederiksborg, hvor der var fokus på det faglige. Vi savnede dog vores morgenbord og derfor vil 2020 igen være med morgenmøde i fagforeningen. 

Vi gentog succesen med Sommerfest i august og det er en fest, der er kommet for at blive. Det er skønt at se medlemmerne med familier hygge sig i vores skønne have. Højt humør og en masse legeaktiviteter for hele familien.

I december inviterede vi de ledige til julefrokost, så også medlemmer uden arbejde kan få mulighed for at dele en hyggelig frokost. Pensionisterne har haft deres årlige dag med gløgg og æbleskiver og det er dejligt, at så mange af vores ældre medlemmer har lyst til at besøge os den dag. 

Der ud over har vi haft en række mindre arrangementer, som har været velbesøgte, bl.a. fisketur med Antares fra Helsingør Havn, musikarrangement i Slotsbio i Hillerød og fyraftensmøder om ferielov eller pension.

Fuld Fart Frem

Vores lokale blad »Fuld Fart Frem« udkom sidste år 5 gange og vil i 2020 udkomme 4 gange. I bladet kan medlemmerne læse om de vigtigste lokale faglige sager og forhandlingsresultater indenfor de forskellige brancher. Ligesom bladet bruges til orientering om aktiviteter i fagforeningen. I år vil vi også forsøge os med nyhedsbreve, der direkte er målrettet medlemmer indenfor de enkelte brancher. Vi har ligesom tidligere år udsendt vores lommebog til alle medlemmer.

På hjemmesiden og Facebook opreklamerer vi de forskellige arrangementer. 

A-kasse og ledighed

Beskæftigelsen er steget næsten uafbrudt siden 2013 – og det har også kunne mærkes i året 2019. Det har kunne mærkes på stort set alle brancheområder. Især i bygge- og anlægsbranchen er det tydeligt, at der er gang i beskæftigelsen – bl.a. hvordan nyudlærte svende er blevet taget godt imod på arbejdspladserne. Det har været ganske få, der har været ledige efter endt uddannelse, og de kom i job inden for en uge til 14 dage efter endt uddannelse.

I A-kassen oplever vi, at mange medlemmer har arbejdspladsskift, midlertidige hjemsendelser, så til trods for god beskæftigelse, så er gennemsnittet af antallet af »berørte ledige« stort set det samme som tidligere år.

Uanset ledighedens længde – ja så er forløbet med A-kassen som udgangspunkt »samme forløb og krav« jf. lov og arbejdsmarkedsbeskæftigelse. 

I året er der ydet en stor indsats på uddannelsesområdet, herunder 6-ugers jobrettet uddannelse som kan opnås ved ledighed, brancheskift hvor dette har været nødvendigt f.eks. opkvalificering/uddannelse, virksomhedspraktik, løntilskudsjob mv. i et tæt samarbejde mellem medlem, jobcenter og A-kasserne. 

Dette er lykkedes som følge af et godt samarbejdet mellem bl.a. U/Nord (tidligere Erhvervsskolen), AMU-centrer  og andre ...

Forenklet beskæftigelsesindsats 

Det har været drøftet, hvordan man kan forenkle beskæftigelsesindsatsen, og deraf er det besluttet, at flere danske udvalgte A-kasser fremover skal tage sig af en stor del af de opgaver, der er med at få ledige i job, som i dag varetages af landets jobcentre, i en forsøgsperiode på fire år – med start 1. januar 2020.

3F er blandt de udvalgte A-kasser, dog er det kun nogle 3F-afdelinger der er omfattet af ordningen – 3F Frederiksborg er for nuværende ikke omfattet.

En af de største ændringer i forsøgsordningen er, at A-kasserne overtager kontakten med ledige i opsigelsesperioden, samt de første 3 måneder af ledigheden.

De ansatte

I 2019 kunne vi sige velkommen til Birger Pedersen, faglig sekretær i industrigruppen og vores næstformand Henrik Brogaard, som ikke længere er »fritidsnæstformand«, men fra 1. september lønnet. 

Pensionistklubberne

Pensionistklubben i Frederikssund har haft en lidt omtumlet tilværelse, men har fundet sig tilrette i Bowlingcentret, hvor de også kan spille billard og fortsætte de øvrige aktiviteter. 

De øvrige pensionistklubber mødes fortsat i Hillerød og Helsingør.

Ejendomme

Vi solgte sidste år Byvej i Frederikssund og tilbage har vi Milnersvej og et lille udlejet hus i Skævinge. Det giver lidt luft, at der ikke er flere huse, der skal serviceres. 

Her på Milnersvej har vi for flere år siden sat solceller op og måleren viser at vi har sparet 90 tons Co2. Det er vigtigt, at vi i fagforeningen også tager ansvar i forhold til klima og miljø og så er det samtidig en god forretning.

Afslutning

Endnu engang har vi blinket med øjnene og et år er gået. Vi er heldigvis et travlt hus, hvor vi dagligt nyder, at medlemmerne stadig dukker op selvom flere og flere spørgsmål kan løses på nettet. Vi ville gerne have langt flere aktiviteter, men det koster hænder og de hænder skal helst være ude hos medlemmerne, så det er helt klart vores største prioritet.  

 

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt