Nyheder
Bliv rustet til TR-arbejdet
Som medlemmer af 3F betaler vi alle til, at fagforeningen kan tilbyde de valgte tillidsrepræsentanter en uddannelse, så de bliver godt rustet til at varetage vores interesser på arbejdspladsen. Dennis har netop været på sit første kursus på Langsøhus i Silkeborg.

Når du er ansat under en overenskomst mellem 3F og din arbejdsgiver, så giver overenskomsten ret til at vælge en tillidsrepræsentant, almindeligvis hvis I er 5 ansatte. 

Overenskomsten beskytter tillidsrepræsentanten, så han/hun kan rejse krav eller hjælpe sine kollegaer uden risiko for at blive fyret. 

En tillidsrepræsentant har nogle vigtige opgaver både med at hjælpe sine kolleger, være med til at lave lokale aftaler og være et modspil overfor lederne i dagligdagen, så det sikres, at de ansattes holdninger også bliver taget med i ledelsens overvejelser. Det er tit dem, der udfører arbejdet, der er bedst til at se, hvad der fungerer.

I 3F Frederiksborg arbejder vi for, at der bliver valgt tillidsrepræsentanter alle de steder, hvor det overhovedet er muligt og vi har taget en snak med Dennis, som i foråret blev valgt som tillidsmand for pakkebudene på PostNords distribution i Helsinge.

Dennis er 37 år og har været postarbejder i 13 år. Da kollegaerne opfordrede ham til at stille op, valgte han at slå til. Dennis er lige startet på grunduddannelsen for tillidsvalgte.

Forstå overenskomsten

»Det var enormt spændende og vi fik lært meget på kort tid. Vi skulle lære at slå op i overenskomsten. Det lyder nemt, men man skal være sikker på at have fundet det rigtige sted. Og vi lærte også at forstå, hvad der er aftalt og hvad det så betyder ude lokalt«, fortæller Dennis.

holde tale og lede et møde

En anden øvelse var, at prøve at holde en tale til mange på en gang. Det er ikke alle, der kan lide det, men når man er tillidsrepræsentant, så vil der komme situationer, hvor man skal fortælle om en forhandling og hvad resultatet blev.

På kurset skulle man også prøve at arrangerer et møde, som man skulle være mødeleder for.

Organisering

Et vigtigt tema på fagforeningskurset er organisering – det er i hverdagen på arbejdspladsen, at der er mulighed for at arbejde med en stærk og god organisering af kollegerne.

Kolleger fra hele landet

Dennis synes også, at det var spændende at møde mange andre postfolk fra hele landet.

»Jeg fandt ud af, at der er stor forskel på, hvordan man arbejder og hvilke problemer man har til daglig. Det er vigtig at udveksle erfaringer og høre, hvordan man takler problemerne andre steder«, fortæller Dennis.

Dennis oplevede, at der var en rigtig god stemning både på kurset og på skolen som helhed. »Alle hjalp hinanden og alle var med til at får ugen til at være en god oplevelse, ikke bare for sit eget hold, men for alle kursister«, slutter han og glæder sig nu til at komme afsted på det næste kursus, så han kan komme videre med uddannelsen og så han glæder sig til for alvor at komme i gang med arbejdet som tillidsrepræsentant.

Grunduddannelsen

I 3F’s kursuskatalog kan du, som tillidsvalgt, se alle dine muligheder for uddannelse. 

3F’s grunduddannelse for tillidsfolk er på 4 uger, delt op i moduler af 1 uge ad gangen og vi anbefaler, at alle valgte, både tillidsrepræsentanter, suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter gennemgår disse kurser, indenfor de første 2 år efter valget.

De første 2 uger er rettet mod den overenskomst man arbejder på, så her møder man mange kollegaer fra hele landet. De næste 2 kurser er blandede, så man møder 3F’ere fra mange forskellige brancher.

Andre kurser

Grunduddannelsen giver dig adgang til et væld af andre kurser om f.eks. arbejdsret, dit arbejde på arbejdspladsen, din faglige klub, arbejdsmiljø, kommunikation eller personlig udvikling.

Alt er betalt

Kurserne varer 5 dage og du får dækket din løn, ophold og transport – det koster dig altså ikke noget at tage på kursus.

Introkursus i 3F Frederiksborg

Som faglig aktiv, tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant kan du også deltage i introkursus i 3F Frederiksborg.

Introkurset holdes forår og efterår og deltagerne får et nærmere kendskab til vores lokale fagforening og der lægges en personlig uddannelsesplan for den enkelte deltager. I øjeblikket er de lokale introkurser dog udsat på ubestemt pga. restriktioner i forhold til Corona.

 

 

 

 


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt