Nyheder
Krav til OK21 for offentlige ansatte OK 21 for offentligt ansatte er ved at blive skudt i gang. Derfor skal vi samle forslag til vores krav til overenskomster med staten, kommunerne og regionerne.

Der er en kort tidsfrist denne gang.

Snak eventuelt med dine kolleger og send en mail til michael.nielsen@3f.dkmed jeres forslag senest onsdag d. 1. juli.

 

Vores formand for 3Fs offentligt ansatte, Lydia, der fortæller lidt om hendes tanker her:
https://vimeo.com/425500659


Hvis du vil give din mening til kende om, hvilke krav du synes er vigtige, så udfyld spørgeskemaet:

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=3KX3TV1NUN12

Med venlig hilsen

 

Michael Hemming Nielsen

Gruppeformand

Gruppen for offentlig og post

3F Frederiksborg

 

3F ser 7 temaer for forslag til OK21 krav Løn og pension 

Selvom det er krisetid, skal reallønnen stadig sikres. Vi skal arbejde for, at der er et særligt løft til de lavestlønnede grupper. Der skal være bedre rammer for den lokale løndannelse, og pensionsordningerne forbedres. 

TR – lokal indflydelse 

Tillidsrepræsentanterne er en vigtig brik i det daglige samarbejde på arbejdspladsen. TR skal sikres bedre arbejdsvilkår. SU og MED-aftalerne skal strammes op så der sikres en reel medindflydelse på eget arbejde. 

AMR og arbejdsmiljø 

Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for det gode arbejdsliv, og arbejdsgiver skal tage et større ansvar for et godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørepræsentanterne skal sikres bedre muligheder for at varetage deres vigtige arbejde. 

Atypiske ansættelse, ansættelsesformer samt arbejdstid 

Flere og flere ansættes i tidsbegrænsede stillinger, vikariater og job på få timer. Vi skal sikre at den form for ansættelser begrænses, og at der tilbydes job, som den enkelte kan leve af, og at arbejdstiden gør, at man kan få arbejdslivet og fritidslivet til at hænge sammen. 

Seniorrettigheder 

Vi skal blive længere tid på arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt at der arbejdes med flere forskellige seniorrettigheder, der medvirker til at den enkelte medarbejder kan fastholde og udvikle jobbet. 

Kompetenceudvikling og udviklingsmuligheder i jobbet 

Kompetenceudvikling og gode udviklingsmuligheder i jobbet giver bedre mulighed for den enkelte og er med til at sikre større tryghed i ansættelsen. Derfor er det vigtigt med flere mulighed for uddannelse og at arbejdsgiverne forpligtes til at tilbyde kompetenceudvikling. 

Organisationspuljer 

Der skal være midler til at udvikle og forbedre de enkelte overenskomster/organisationsaftaler – såkaldte organisationspuljer. Organisationspuljen kan bruges til forbedring af lønnen og til særlige indsatser på den enkelte overenskomst. 

 


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt