Nyheder
Problemer med Hillerød Kommunes rengøring Fyret rengøringsassistent får efterbetalt 88.000 kr. I fagforeningen har vi haft en række sager med problemer og brud på overenskomsten fra Hillerød Kommunes side i rengøringsafdelingen. For nyligt afsluttede vi bla. en sag, hvor et fyret medlem fik efterbetalt rundt regnet 88.000 kr. i pension, forskudt tids tillæg, godtgørelse for overarbejde og manglende feriepenge. 

 

PLANLAGT OVERARBEJDE UDEN LØN

For det første var arbejdet planlagt således, at den normerede tid til arbejdet overskred de 37 timer om ugen, som er den almindelige arbejdstid. Medlemmet fik imidlertid ingen betaling for det ekstra arbejde. 

I følge overenskomsten skal man også have betaling for hver påbegyndt halve time man arbejder mellem kl. 17 og kl. 6, det såkaldte »forskudttidstillæg«. Også dette manglede.

Den samlede godtgørelse beløb sig til 25.000 kr.

MANGLEDE PENSION

Det næste problem var pensionen. I følge overenskomsten skal man have pension, hvis man tidligere har haft et arbejde med pension. Medlemmet havde ved ansættelsen oplyst, at han havde været ansat i forskellige rengøringsfirmaer siden 2011. Da den manglende pension blev opgjort fra starten af ansættelsen, så manglede der rundt regnet 22.400 kr.

FERIE UDEN FERIEPENGE

Man har også ret til at holde ferie med løn, når man er fastansat som rengøringsassistent i kommunen. Imidlertid havde medlemmet holdt ferie uden løn og når vi opgjorte feriepengene fra starten af ansættelsen, så drejede det sig om ca. 40.000 kr. Også disse penge blev efterbetalt.

NY FAGFORENINGSFJENDSK LEDELSE

Først KAD og siden 2005 3F Frederiksborg, har vi altid haft et godt samarbejde med Hillerød Kommunes rengøringsafdeling. Det har været almindeligt, at 3F blev orienteret om forhold, som har betydning for medlemmerne, f.eks. når der er bliver varslet nedsættelse af arbejdstiden. 

Dette samarbejde er desværre blevet meget vanskeligt, efter at der er kommet en ny ledelse, der ovenikøbet på et møde har meddelt at man ikke ønsker at sætte sig ind i den gældende overenskomst.

I øjeblikket skæres der ned på servicetimerne i rengøringen og vi har rykket for at få oplyst, hvilke medarbejdere der bliver berørt af nedskæringerne, og hvor mange timer det drejer sig om. Bl.a. respekterer kommunen ikke tillidsvalgtes beskyttelse i forhold til at blive sat ned i tid. 

Rengøringsafdelingens nye ledelse og HR-afdelingen i kommunen har imidlertid meddelt 3F Frederiksborg, at hverken fagforeningen eller en tillidsrepræsentant har krav på at få dette oplyst. 

Desuden ønsker de ikke at samarbejdet skal fungere som tidligere, men oplyser at sådan ønsker Hillerød Kommune at »samarbejde« nu.

Her i fagforeningen kan vi ikke forstå den nye kurs, hvor kommunen tilsyneladende ønsker at gøre det svært for 3F og en evt. tillidsrepræsentant at repræsenterer vore medlemmer på den bedst mulige måde. Vi vil nu undersøge muligheden for at køre en fagretslig sag om dette spørgsmål, ligesom vi vil tage kontakt til politikerne i kommunen. Kan det være rigtigt at en kommune med en socialdemokratisk borgmester vælger at køre en fagforeningsfjendsk linje? Og samtidig får vi stadig flere efterbetalingssager. 
Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt