Nyheder
Vi går i land hvis kameraet kommer Fisker Martin Vinther Larsen og skipper Klaus Rosenfeldt Hansen nægter at lade sig videoovervåge. De føler sig mistænkeliggjort og krænket af de nye regler for fiskeriet i Kattegat. Læs mere her.

Kutteren Line H fra Østerby på Læsø har siden år 2007 fisket efter jomfruhummere i Kattegat, men fremtiden for skibet og dets besætning er usikker.

Skibet er nemlig som et af 15 fartøjer, der bruger bundtrawl, udtrukket til kameraovervågning, som en konsekvens af de nye fiskeriregler, der skal redde torskebestanden. Hverken skipper Klaus eller hans besætning kan acceptere den præmis:

 • Kutteren er så lille, at en kameraovervågning vil være en krænkelse af vores privatliv. Vi står tre mand på et meget lille areal og vil ikke filmes, når vi eksempelvis går på toilettet, siger Martin, der har været fisker de sidst 20 år og er medlem af 3F Frederikshavn. Det er blive taget på kamera “med bukserne nede i bogstavelig forstand" er dog ikke det værste for Martin. Det er snarere det faktum, at han som fisker føler sig mistænkeliggjort og som “jaget vildt”:
 • Vores interesse er udelukkende jomfruhummere. Det er her hele vores løn og indtjening ligger. Alligevel tror Fiskeriministeriet og ministeren, at vi er på jagt efter torsken. Vi bruger gerne et net med en anden maskestørrelse, hvor torsken lettere går fri, men det er, som om at vi sket ikke bliver hørt i den her sag. Alt er bestemt på forhånd, og vi er stemplet som svindlere, siger Martin, og hans skipper supplerer:
 • Læsø Fiskeriforening og Læsø Fiskeindustri har sammen med en række af os fiskere foreslået et totalt stop for torskefiskeriet, og vi er kommet med nogle bud på andre garn, men vi bliver ikke lyttet til. Den her sag krænker min retsfølelse, fordi der er tale om omvendt bevisførelse. Vi skal med kameraet ombord dokumentere, at vi er uskyldige - normalt er man uskyldig indtil det modsatte er bevist, siger Klaus.

En kamp for alle

Kameraerne på kutterne er blevet sammenlignet med eksempelvis butikskameraer, men den sammenkædning køber skipperen ikke:

 • I butikkerne bliver kameraerne brugt af politiet, hvis der sker en forbrydelse. Hos os er det ikke politiet men fiskeriministeriet, der skal følge os i vores daglige arbejde. Jeg føler, det her er en grov overtrædelse af mine menneskerettigheder, siger Klaus og Martin tilføjer:
 • Det her er ikke bare en kamp, vi skal tage på vores egne vegne. Det her er en kamp for alle erhverv. Hvad bliver det næste: At Sosu-medhjælperen skal overvåges, at skraldemanden skal. Kameraet vil gøre mig nervøs i forhold til at lave fejl - og for at blive fejlfortolket i mit arbejde siger Martin.

  Hans arbejdsgiver efterspørger retningslinjer og regler:

 • Vi ved stadig ikke hvordan og hvornår, kameraet skal indføres. Det eneste vi har fået at vide er, at det skal ske i 2020.Det har været fuldstændig umuligt at komme i dialog med Fiskeriministeriet, så derfor er vi fire på Læsø, der har sat båden til salg. Mit fiskeri stopper med kameraet, siger Klaus.

  Martin går samme vej:

 • Jeg skal ikke kamera-overvåges. Jeg har en tømreruddannelse, og den kan jeg heldigvis bruge, når kameraet kommer, siger Martin.

  For hans skipper er sagen en anden:

 • Jeg har været fisker hele mit liv, og sådan har mange andre fiskere det også her på Læsø. Jeg tror, at kameraovervågningen kan blive enden på jomfruhummerfiskeriet her på øen. Det kan komme til at koste rigtig mange arbejdspladser på øen - og en fraflytning, og den udvikling ønsker ingen.

Psykisk arbejdspres

Hos 3F Frederikshavn har lokalformand Finn Jenne fulgt udviklingen med kameraovervågningen med bekymring. Han står uforbeholdent på fiskernes side:

Det her er virkelig problematisk. Fiskeriet er i forvejen udsat for en meget koncentreret overvågning via satellit, gps, fangstrapporter og fiskerikontrol. Det her er mistillid til et erhverv, der allerede er dybt kontrolleret, siger Finn Jenne, der forudser et dårligt psykisk arbejdsmiljø, når kameraovervågningen indføres: Hvis du møder ind på arbejde, og du ved, at du er overvåget fra start, så bliver du helt naturligt usikker. Fiskerne bliver bange for at begå fejl, og det psykiske pres kan ingen i længden holde til. Det er virkelig “big brother is watching you”.

Lokalformanden frygter samtidig, at flere som Klaus Rosenfeldt Hansen vælger at lægge båden op og gå på land:

- Det vil være katastrofalt. Ikke bare for den enkelte fisker, men for vores arbejdspladser og hele vores område. Vi er i forvejen blandt de kommuner i Danmark, der er allerhårdest ramt på ledighed, siger Finn Jenne, der håber, at fiskeriministeriet vil gå i dialog med fiskerne.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt