Nyheder
Dagsorden til generalforsamling 2021

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Godkendelse af forretningsorden
 4. Valg af stemmeudvalg
 5. Godkendelse af dagsorden
 6. Beretninger:

  Indledning

  Bestyrelsens Beretning

  A-kassen

 7. Regnskab
 8. Valg af statsautoriseret revisor
 9. Indkomne forslag

10. Valg af Formand for 2 år

               På valg er:

               Niels Henriksen                       3F Guldborgsund

11.Valg af 8 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

På valg er:

Christian Nielsen                     Genopstiller ikke

Svend Erik Steinmejer             Palle´s Kraner

Steen Jensen                          Frede Andersen og Søn

Helle Krøll                               Hardi International

Karina Petersen                       Nykøbing Sygehus

Lena Eriksen                           3F Guldborgsund

Gitte Kamper                          Scandlines

Hans Peter Hansen                   Ardo

12. Valg af en 1. bestyrelsessuppleant for 1 år:

På valg er

Mads Emikke Juliussen            Scandlines

13. Valg af en 2. bestyrelsessuppleant for 1. år:

På valg er

Charlotte Elisabeth Pedersen     Nykøbing F Sygehus

14. Valg af en 3. bestyrelsessuppleant for 1. år:

På valg er:

               Rasmus Laurtentzius                    Refa

15.  Valg af kongresdelegerede

               Der skal vælges 5 og 5 personlige suppleanter

16. Valg af bilagskontrollant for 2 år:

               På valg er:

               Lise Jeppesen                         Efterløn

17. Valg af bilagskontrollantsuppleant for 2 år:

               På valg er:

               Ingen

18. Valg af fanebærer:

               På valg er

               Ingen

19. Eventuelt

 


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt