Nyheder
Generalforsamling i 3F Holbæk Odsherred 2021

 

Mandag den 6. september klokken 18:00 med spisning fra klokken 17:30, i Spånnebæk 10. 4300 Holbæk

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkomne forslag, herunder personvalg skal være bestyrelsen/formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen jf. § 10 stk. 5 i afdelingens vedtægter.

Regnskabet og den endelige dagsorden kan rekvireres i afdelingen 7 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding er nødvendig senest d. 30. august på telefonnummer 70 300 914, www.3f.dk/ho eller holbaek-odsherred@3f.dk

 

 

Kontakt