www.tillid.dk

Tillid.dk er en portal med informationer, nyheder og søgeværktøjer til 3F's tillidsvalgte. Via møderum giver tillid.dk adgang til debat og netværksdannelse for de tillidsvalgte.  

Portalen indeholder bl.a.:

 • Cirkulærer
 • Møderum med debat og mulighed for, at de tillidsvalgte selv kan oprette møderum og danne netværk.
 • Nyheder specielt til tillidsvalgte
 • Sektion til hver gruppe til nyheder, cirkulærer, arrangementer, overenskomster, aftaler o.l.
 • Sektion til social og miljø med elektronisk håndbog til de tillidsvalgte
 • Mulighed for sektion til lokalafdelingerne
 • Aktivitetskalender
 • Brevkasse
 • Kursuskalender
 • Presseklip
 • HB-referater
 • Love, årsberetninger o.l.
 • Medlemstilbud
 • Pjecebestilling
 • Medlemshvervning
 • Portalen vil løbende blive udvidet med flere funktioner.

Adgang til tillid.dk
For at få adgang skal tre betingelser være opfyldt:

 • Man skal være medlem af 3F
 • Man skal være oprettet i 3F's tillidshvervssystem
 • Man skal have en adgangskode. Man skal bruge NemAdgang - en løsning fra KMD, som giver adgang med enten elektronisk signatur, den fælles pinkode eller netbank login.

Menu