Nyheder
AMR-stormøde 2019

Vær kreativ – Brug din fantasi – Involvér kolleger – Find løsninger sammen. Ingen kan alt – alle kan noget.

Med disse ord fra forskellige AMR´er blev stormødet, med deltagelse af 1.700 Arbejdsmiljøengagerede mennesker, indledt.
Oplægsholder Morten Skov, Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, sagde bl.a.:

AMR´er – I udgør en unik ressource. Det er jeres fortjeneste at færre bliver sygemeldt. Det er en daglig kamp at være AMR for kolleger – samfundet – arbejdspladserne. Derfor SKAL AMR´erne og arbejdsmiljø prioriteres. (Dette udløste klapsalver til AMR´erne).

Der er i 2019 blevet afholdt mere end 200 temamøder landet over. Psykisk arbejdsmiljø bliver den fremtidige udfordring, men vi skal også have gjort noget ved det hårde fysiske arbejdsmiljø. Vi kan ikke selv løse problemerne – vi skal gøre det sammen.

Fremtiden efter i dag: Fagbevægelsens fokus på AMR´erne er på ingen måde slut. De lokale fagforeninger skal i 2020 blive mere synlige overfor AMR´erne. Christiansborg skal skabe bedre rammer for AMR´erne og arbejdsmiljøet.

Beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard, sagde i hans oplæg: Alle i Danmark skal kunne møde op til et sikkert og trygt arbejdsmiljø – hver dag. Det er AMR´ernes opgave at være med til at sikre dette. Det skal være trygt, sikkert og sundt at gå på arbejde. Det skal være attraktivt at være AMR og der skal være fokus på rammerne for arbejdsmiljøorganisationen. I 2020 kommer der fokus på uddannelse af AMR´erne.
Der anmeldes ca. 42.000 arbejdsulykker hvert år – det er alt, alt for mange.
Arbejdsmiljøet er vigtigt og skal prioriteres. I denne tid implementeres arbejdsmiljøaftalen, og der skal stemmes om lovforslag d. 20 december 2019. Bøder for overtrædelse af arbejdsmiljøloven hæves
Vi er ikke færdige med det psykiske arbejdsmiljø, derfor bliver det fokusområde. Der kommer en ny bekendtgørelse med tydeligere krav til virksomhederne. Klare regler skal formidles enklere og klarere.
Det kræver flere ressourcer at få et velfungerende Arbejdstilsyn og et godt arbejdsmiljø.

Oplægsholder, Malene Friis Andersen, psykolog, stillede forskellige spørgsmål: Hvad er psykisk arbejdsmiljø? Hvordan samarbejder vi med ledelsen om dette? Hvad betyder forandringer på arbejdspladsen for os?
Hun kom med følgende opfordringer/ forslag: Samarbejde og fællesskab om arbejdsmiljø på arbejdspladsen – Vær synlig AMR – Lav forebyggende indsatser – Synliggør samarbejdet mellem ledelse og tillidsvalgte.

Formand for FH, Lizette Risgaard, rundede dagen af og sagde bl.a.: Jeg er imponeret over den ildhu og det engagement som AMR´erne udviser. Stor ros til AMR´erne for deres arbejde på arbejdspladserne med kolleger og ledelse.
Hvis vi skal holde til flere år på arbejdsmarkedet, skal vi have et bedre arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet får flere penge i finansloven for 2020 – Der skal forhandles om tilbagetrækningsalder. FH mener at det forebyggende arbejdsmiljø skal prioriteres højere på Christiansborg. I 2020 skal mere anerkendelse og mere uddannelse til AMR´erne drøftes. De lokale FH /LO afdelinger vil fortsat arbejde for et bedre arbejdsmiljø. Vi skal kæmpe for at arbejdsmiljøet bliver bedre og bedre – bedre i morgen end i dag.
JEG ER STOLT AF AMR´ERNE.

Dette indlæg er skrevet af Hanne Christensen, formand for miljøudvalget 3F Holstebro


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt