Nyheder
Vil du uddannelser inden for industrien Se videoen om industriens overenskomst - om retten til 2 ugers selvvalgt uddannelse om året.
Gør brug af mulighederne i overenskomsten og styrk din faglighed og dermed være attraktiv arbejdskraft på arbejdsmarkedet.

læs også om mulige kurser på www.amukurs.dk
Kontakt