Søren Heisel

Forbundssekretær

sh0045

Arbejdsopgaver
Ansvarsområder:

Arbejdsmarkedspolitik, uddannelsespolitik, erhvervspolitik og inklusion
Ligestilling og mangfoldighed
Husets drift: Ekspeditionen, inspektører, kantinen, rengøring, ejendomme og tolkeservice
Forbundets jubilarfest, 3F Seniorernes Landsklub og Forbundskontorets klub for afgåede valgte
Sikkerhedsfunktionsudvalget
Klagerådet
Kongres
Skills - formandsskab

Tillidshverv
BER Beskæftigelsesrådet
Carsten Koch partsgruppe
LO´s arbejdsmarkedspolitiske udvalg
Alka Bestyrelse
Bindernæs Bestyrelse
Næstformand i SkillsDenmark (DM og VM).

Faglig karriere
1984-1998: Fællestillidsmand og bestyrelsesmedlem i Kbh. ZOO.
1998-2005: Valgt kasserer og leder af a-kassen i TIB København.
2005-2010: Faglig medarbejder i Forbundet Træ-Industri-Byg.
2011-2013: Uddannelseskonsulent i 3F.
2013- : Forbundssekretær i 3F

Fritidsinteresser
Fritidsinteresser:
Politik, fodbold og cykling

Sekretær
Nini B. Jeppesen, lokal 21088


Hvem er hvem i 3F

Søg efter valgte og ansatte i forbundshuset.