Ulla Sørensen

Hovedkasserer, Ledere

us0040

Arbejdsopgaver
Ansvaret for:

Hovedkassererkontoret - budget/regnskab - inkl. forsikringsområdet
Juridisk sekretariat
Arbejdsmiljø
Forbundsskolerne

Tillidshverv
3F:
Daglig ledelse
Hovedbestyrelsen
It-udvalget
Budgetudvalget
Arbejdsmiljøpolitisk udvalg
Lønudvalget
Driftsudvalget for skolerne

Eksterne udvalg:
Medlem af Arbejdernes Landsbanks repræsentantskab
Medlem af FH's pensionskomité
Bestyrelsesmedlem i Pension Danmark
Bestyrelsesmedlem i Rørvigcentret A/S
Bestyrelsesmedlem i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Bestyrelsesmedlem i AKF Holding
Arbejdsmiljørådet
Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg
Udvalg for arbejdsmiljø og samarbejde

Faglig karriere
Tillidsrepræsentant på Grunfoss
Kasserer i KAD, Bjerringbro afdeling
A-kassesekretær i KAD forbundet
Forbundssekretær i KAD forbundet med ansvar for social- og miljøpolitikken
Forbundssekretær i 3F
Hovedkasserer i 3F

Sekretær
Mette Palner


Hvem er hvem i 3F

Søg efter valgte og ansatte i forbundshuset.