Frank Boye

Forhandlingssekretær, Forbundssekretær

FB0048

Arbejdsopgaver
DIO I - ATL/Transport og Logistikoverenskomsten
DTL Arbejdsgiverforening/Transportoverenskomsten
Uorganiseret vognmænd på godstransportområdet
Standardoverenskomsten KBH Chauffører m. Dansk Arbejdsgiverforening
Ansvarlig for konflikter/sympatikonflikter
Bistå afdelingernes opsøgende arbejde
Trafikstyrelsessager
NTF Godsudvalg - renovationen

Sekretær
Linea Hall, tlf.: 889 20303


Hvem er hvem i 3F

Søg efter valgte og ansatte i forbundshuset.